PROCESELE VERBALE


ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROCES VERBAL
 

Încheiat azi, 08.02.2016, cu ocazia ședinței publice extraordinare a Consiliului Local Gherla.

Se intonează Imnul de Stat al României.

La ședință participă 16 consilieri locali.

Lipsesc următorii consilieri locali : Torok Balint, Ielcean Claudia și Măhălean Septimiu.

Președintele de ședință citește motivarea domnului Torok Balint, motivare care este aprobată cu unanimitate de voturi.

Ședința este legal constituită.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.01.2016 care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Şedinţa publică extraordinară a Consiliului Local Gherla a fost convocată prin Dispozițiile Primarului cu nr. 175/03.02.2016 și 178/05.02.2016 în temeiul prevederilor art. 39, alin. 2 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Președintele de ședință – domnul Iuhos Tamas îl invită pe dl.primar Sabo Marius Călin să prezinte spre aprobare următorul:


 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI :

1. Referat şi proiect de hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate , Silivaș prin concesiune cu anexa cuprinzând bunurile de retur necesare îndeplinirii obiectului de activitate

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dna. Pop Simona-consilier Urbanism

 

2. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto şi a unui acces pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Reformei, F.N.

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Serviciu Urbanism

3. Referat şi proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilului din Gherla str. 1 Decembrie 1918 nr. 16 jud. Cluj

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Rotar Mihai – Secretar -UAT

4. Referat şi proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 450 mp. din Gherla str. Fizeșului FN concesionat prin contractul de concesiune nr.9/06.08.1993

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Rotar Mihai – Secretar -UAT

5. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea numărului estimativ de beneficiari ai tichetelor sociale pentru copii proveniții din fam. defavorizate.

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dna Rozsika Caraba – Șef Birou Asistență Socială.

 

 

Dl. Secretar : Punctul nr.5 va fi punctul nr.1 deoarece dna Caraba Rozsika locuiește în Sic .

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Vreau să știu care este caracterul extraordinar al punctelor de pe ordinea de zi.

De mai multe ori mi-ați scos de pe ordinea de zi mai multe puncte folosind această prevedere legală la Legii 215.

Dl. Secretar : pentru punctul nr.5 trebuie adoptată o hotărâre până în data de 10 februarie cu privire la aprobarea numărului estimativ de beneficiari ai tichetelor sociale pentru copii proveniții din fam. defavorizate.

Pentru punctul cu nr.3 privind cumpărarea imobilului există niște termene, am înțeles de la dl. Primar , poate ne lămurește, cu privire la întocmirea unor documentații pentru obținerea de fonduri europene, pentru celelalte nu există acea situație de extraordinară.

Dl. Primar : Pentru punctul cu crearea unui acces auto am spus că, dacă tot facem această ședință extraordinară. Un domn a venit și la mine și la dl. secretar și la serviciul de urbanism a venit cu un contract de execuție să-și facă casa și ei ar începe lucrările de pe acum. Am spus că dacă tot facem această ședință extraordinară pentru un cetățean de-al nostru putem să introducem pe ordinea de zi. Am avut în vedere și acel contract în care era stipulat că dacă nu termină în timp el plătește despăgubiri.

Deci să-l ajutăm în acest sens.

Iar la buldoexcavator , eu am mai vorbit și cu Iuliu luna trecută când au fost precipitațiile și eram cu buldoexcavatorul și cupa în curte și am vrut să ieșim pe străzi. În plus noi nu știm cum evoluează vremea, timpul și poate avem nevoie și mai mult de atât am văzut și un filmuleț în care noi avem nevoie de acel buldoexcavator ca să putem nivela acea zonă , care chiar pe bună dreptate deranjează .

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin :Vă rog să scoateți punctele care nu au referat .

Domnule secretar unde este lege nu-i tocmeală.

Dl. Primar : Sedința este legal constituită. A fost ca și contractul dvs. cu piața.

Din punct de vedere formal este legal.

Caracterul extraordinar îl consider eu ca și inițiator, poate fi extraordinară. Dumneavoastră puteți sau nu, să votați ordinea de zi.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Vă rog domnule Secretar să vă spuneți punctul de vedere.

Dl. Secretar : scoaterea unui proiect de pe ordinea de zi se face numai cu acordul inițiatorului și dacă acesta nu îndeplinește condițiile art. 44 , dacă nu este însoțit de către raportul compartimentului de resort sau al comisiilor de specialitate cu excepția situațiilor de ședință extraordinară unde nu este nevoie de aceste rapoarte.

 

Scoaterea unui punct de pe ordinea de zi se face numai cu acordul inițiatorului, in cazul nostru autoritatea executivă.

Dumneavoastră aveți posibilitatea acum, se supune la vot proiectul de hotărâre și puteți să-l votați, să nu-l votați, sau să vă abțineți.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin: data trecută nu s-a supus la vot punctul pe care eu l-am inițiat.

Dl. Secretar : Nu era pe ordinea de zi .

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Exact ,de ce nu era pe ordinea de zi

Dl. Primar : Potrivit legii 215 , noi suntem în ședință legal constituită.

Dl. Secretar : Ședința extraordinară poate fi convocată la cererea primarului sau a unui număr de consilieri.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Trebuie să fie justificată , de ce este extraordinară. Unde este justificarea. Dvs. ați spus că numai punctele 3 și 5 au justificată urgența.

Dl. Secretar : Dvs. ați spus , o să se menționeze în procesul verbal că ați solicitat scoaterea de pe ordinea de zi

Dl. Primar : Nu se poate scoate de pe ordinea de zi decât cu acordul inițiatorului.

Dl. Secretar: Nu are dreptul să solicite scoaterea de pe ordinea de zi. Ci pentru că nu are caracter extraordinar.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Corect. Este logic.

Dl. Secretar : noi vom supune la vot proiectul ordinii de zi în forma actuală

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Doresc ca ordinea de zi să nu cuprindă acele puncte care nu au acele referate de urgentă. Există ședință ordinară în care ne întrunim. Sunt referate pentru acele puncte, poate trebuie văzute câteva lucruri .

Dl. Primar : Dacă vă deranjează punctul 1. Punctul 1 a fost pus de 4 ori pe ordinea de zi.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Exact , tocmai de aceia.

Dl . Primar : Autoritatea executivă consideră că este în interesul cetățenilor municipiului Gherla , să votăm această trecere a buldoexcavatorului , având în vedere că suntem în perioada de iarnă și nu știm cum evoluează temperatura. Dacă vine o zăpadă, dvs. pe urmă ne filmați și ne spuneți că nu suntem în stare să curățăm străzile. Noi avem buldoexcavator , avem lamă și putem să intervenim sau nu.

Încă o dată, un punct de pe ordinea de zi se poate scoate numai cu acordul inițiatorului.

Aceasta este ordinea de zi pe care o supunem la vot în această formulă de 5.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : trebuie să respectați legislația, nu are referat de urgență.

Dl. Primar : Nu trebuie.

Dl. Secretar : În cazul ședințelor extraordinare sau de îndată nu este nevoie de raportul compartimentului de resort sau al comisiilor de specialitate.

Situația de acum poate fi soluționată foarte ușor . Avem în față un proiect de hotărâre într-o formă pe care o supune la vot autoritatea executivă. Dumneavoastră ați solicitat scoaterea de pe ordinea de zi a trei puncte, să înțeleg.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Da, cele care nu au caracter extraordinar.

Dl. Secretar : Sunt trei , două au. Autoritatea executivă care este inițiatorul nu dorește să scoată de pe ordinea de zi. Dorește să supună la vot proiectul ordinii de zi .

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Dorește să încalce legea și cutuma pe care noi am respectat-o până acum.

Dl. Secretar : Să înțeleg că dorim să menținem punctele ?

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Dl. Sabo are prioritate față de proiectele pe care le inițiez eu ?

Are o altă regulă de a iniția proiectele ?

Dl. Secretar : În situația pe care o discutăm, dacă nu se dorește de către inițiator scoaterea de pe ordinea de zi se supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă.

Dl. Primar : Suntem în aceiași situație , în care dvs. consilierii locali, ați solicitat ședință extraordinară pentru piață. Ați solicitat-o în decembrie și contractul încetează la 31 ianuarie. Procedural ați procedat conform legii, am pus-o pe ordinea de zi și ca urmare , același lucru s-a întâmplat cu această ședință.

A fost convocată în termeni legali și vă rog să supuneți domnule președinte ordinea de zi la vot.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Cred că o să atac la prefectură, îmi asum acest lucru.

Dl. Secretar : Sigur . O să se menționeze și în procesul verbal.

Dl. Primar : Executivul își asumă ordinea de zi.

Dl. Consilier Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Într-o ședință ordinară se parcurg niște etape , și sunt niște referate la mijloc . Într-o ședință extraordinară nu se întâmplă acest lucru. Se strecoară puncte care în 4 ședințe nu au trecut , să treacă acum .

Vi se pare normal ?

Dl. Președinte : Supun la vot ordinea de zi, în forma propusă de executiv.

Pentru votează 12 consilieri : TRIF IULIA-MARIA, CORABEAN MIRCEA, DRAGAN EUGEN, OPREA IOAN, FARCAŞ DORIN, JUHOS TAMÁS, KOLCSAR STEFAN, MĂHĂLEAN LICĂ-PAUL, NESELEAN IOAN, APAHIDEAN SORINEL, SĂMĂRTEAN IULIU, ZEGREAN GRIGORE

Se abțin 4 consilieri locali : BĂRBOS VASILE VLAD COSMIN, CAZAN BOCICA RODICA, DRĂGAN IONEL-OVIDIU, HITICAŞ ANDREI-TIBERIU

Se trece la discutarea ordinii de zi .

 

Pct. 1 Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea numărului estimativ de beneficiari ai tichetelor sociale pentru copii proveniții din fam. defavorizate.

Doamna Caraba prezintă proiectul de hotărâre. Face mențiunea că a trecut un număr de 100 de copii după discuțiile pe care le-a avut doamnele directoare de la grădinițe.

Precizează că trecut un număr de copii în plus pentru că, în cazul în care părinții o să afle că se acordă tichete sociale o să-și trimită copii la grădiniță și să nu rămână fără tichete.

Discuții :

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Hotărârea de Guvern în ce dată a apărut ?

Dna Caraba Rozsika : Hotărârea nr. 15 din 2016, dar am omis să scriu data exactă.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Am înțeles din Hotărârea de Guvern pe care am citit-o, că se aplică copiilor care trebuie să frecventeze grădinița și dvs. aveți date informative despre copii care frecventează grădinița . Sigur că și unii și alți provin din familii defavorizate. Hotărârea de Guvern vine în sprijinul celora care astăzi nu își trimit copiii la grădiniță.

Știu foarte bine că avem date despre cei care sunt la grădiniță și sunt săraci. Sigur că putem să completăm hotărârea cu alte cifre , așa o să și facem, dar vreau să vă întreb câți copii de grădiniță au mamele care sunt la ajutorul social? Care cu siguranță se încadrează și nu frecventează grădinița.

Dna Caraba Rozsika: sunt cei din Silivaș și din Hășdate .

În total avem 92 de dosare de ajutor social.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : câți copii sunt. Aceste dosare poate au în spate 40 de copii.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu unanimitate de voturi- 16- se adoptă

HOTĂRÂREA NR. 10/08.02.2015

 

Pct. 2 Referat şi proiect de hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate , Silivaș prin concesiune cu anexa cuprinzând bunurile de retur necesare îndeplinirii obiectului de activitate

 

Doamna Pop Simona prezintă proiectul de hotărâre.

Discuții :

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Doamna Simona vreau să vă întreb unde este buldoexcavatorul ?

Dna Pop Simona: Eu nu fac urmăriri generale prin oraș.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Dar dvs. îl aveți în gestiune ?

Dna Pop Simona : Nu

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Atunci întreb executivul , unde este buldoexcavatorul ?

Dl. Borbel Ioan : Este într-un garaj la pompieri. Garajul de pe Aleea Brazilor. Acolo este conservat.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : De cât timp ?

Dl. Borbel Ioan : De un an și o lună. De când a plecat cel care l-a manipulat.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Cred că sunteți sincer, aici în fața colegilor? Toți știm că lucrează.

Dl. Borbel Ioan : A lucrat. În toamnă, înainte de sărbători a fost adus.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Primăria nu a prestat servicii conform tarifelor pe care noi le-am aprobat și doresc să -lvăd, la sfârșit, să mă duceți la fața locului.

Dl. Borbel : Da . Sigur.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin: Sper că nu aveți nimic de obiectat, domnule primar.

Dl. Primar : Cu acceptul meu intrați acolo. După ce vă faceți cerere . Nu aveți ce căuta.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Nu am ce să caut. Ați auzit stimați colegi. Nu avem ce căuta să vedem buldoexcavatorul primăriei.

Dl. Primar : Faci cerere și ți se aprobă.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Îmi pare rău , colegii mei pentru că ridicați mâna ca și primarul, îmi pare rău că nu ați înțeles niște lucruri sensibile care se întâmplă aici, abuzuri, inclusiv trecerea acestor puncte, s-a creat o cutumă , punctul meu a fost scos de pe ordinea de zi, trebuia și celelalte puncte care nu referate de urgență să fie scoase.

Dl. Primar : Luați Legea 215 și vedeți că greșiți. Când ați avut interesul să treceți piața ați respectat și ați convocat ședință extraordinară, la fel am convocat-o și noi.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Am cerut , ca consilier să văd acel buldoexcavator. Acum în consiliu, să mergem să vedem toți colegii, să vedem dacă este acolo, să vedem cum este conservat.

Dl. Primar : Toți colegii puteți merge.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin :Solicit o pauză se mergem să văd buldoexcavatorul.

Dl.Consilier Zegrean Grigore : De ce nu dăm drumul să folosească acea mașină. La ADP sunt mai multi soferi, dar trebuie grijite. Se va folosi orașul de el.

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Nu ați înțeles, tocmai că a lucrat.

Dl. Consilier Zegrean Grigore : A fost probabil ceva obligatoriu, o urgență.

Președintele de ședință acordă o pauză de 15 min. , iar câțiva consilieri se duc să vadă buldoexcavatorul

După pauză:

Dl. Consilier Local Bărbos Vasile Vlad Cosmin : Vreau să vă spun că este proaspăt spălat că încă curge apa de pe el, că a fost dat la ADP prin proces verbal. Nu știu dacă noi am aprobat să se dea prin acest fel. Sunt lucruri interesante. Știam dinainte de aceea am vrut să-l vedem.

Dl. Borbel Ioan : Domnule consilier, vă rog să mă credeți, pe cuvântul meu de om, că și eu gândesc ref. la buldo exact ca dvs. dar, nu a fost spălat, a fost spălat la începutul iernii când mi l-au adus. Apa pe care o vedeți. Ați văzut sunt niște fisuri pe sus.

Dl Consilier Local Drăgan Ovidiu : Este o problemă, este spart tavanul și curge apa pe acolo. Trebuie să avem grijă și acolo cu tavanul.

Dl. Președinte Juhos Tamas : Este păstrat în condiții nesigure. Asta este o problemă.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

13 consilieri locali votează pentru TRIF IULIA-MARIA, CORABEAN MIRCEA, DRAGAN EUGEN, OPREA IOAN, FARCAŞ DORIN, JUHOS TAMÁS, KOLCSAR STEFAN, MĂHĂLEAN LICĂ-PAUL, NESELEAN IOAN, APAHIDEAN SORINEL, SĂMĂRTEAN IULIU, ZEGREAN GRIGORE, CAZAN BOCICA RODICA,

Se abțin : BĂRBOS VASILE VLAD COSMIN, HITICAŞ ANDREI-TIBERIU

iar domnul DRĂGAN IONEL-OVIDIU nu participă la vot.

Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 11/08.02.2016

 

Pct. 3 Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto şi a unui acces pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Reformei, F.N.

Domnul Morar Vasile prezinta proiectul de hotărâre.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 12/08.02.2016


 

 

Pc.t 4 Referat şi proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilului din Gherla str. 1 Decembrie 1918 nr. 16 jud. Cluj

Domnul Secretar prezinta proiectul de hotărâre.

Face precizarea că în hotărâre va fi introdusă o completare ,, Consiliul local își însușește raportul de evaluare.

Dl Secretar : Noi am încercat să discutăm cu evaluatorul și ni s-a spus că pe marginea raportului de evaluare dacă putem să negociem și ni s-a spus că raportul de evaluare a fost însușit de către creditorii societății respective și nu mai poate fi modificat. Oricum raportul de evaluare este al II-lea întocmit, primul raport a fost de 70.000 de Euro, iar la 3 ani se face o nouă reevaluare.

Este a II-ua evaluare și în urma reevaluării prețul este de 45.500.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu : este foarte bine că primăria dorește să cumpere. Dar există un proiect cu privire la această clădire pe care o cumpăram ?

 

Dl. Primar : După achiziție , noi avem mai multe posibilități. Prima pe de care am dori să uzăm este să întocmim un SF sau un DALI. În acest sens deja am contactat un arhitect care este specializat în a efectua să facă SF sau DALI pentru că știți că este un monument istoric și numai acei care sunt acreditați , autorizați au dreptul să facă acest lucru. Există o sesiune de depuneri pe fonduri UE, pentru că pe fonduri europene dorim a se reabilita această clădire istorică, pentru că suma pe care ar necesita să o suporte Consiliul Local este foarte mare și numai pe fonduri europene putem să facem acest lucru. Sesiunea de depunere este martie-aprilie 2016, în acest sens după aprobarea dvs.noi o să și facem contractul în așa fel încât în 2-3 luni de zile să avem acel SF făcut ca să putem să-l depunem la ADR Nord Vest în ideea finanțării pe un proiect european.

Deci este linie de finanțare pentru reabilitare clădiri istorice.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu: Ce destinație o să-i dăm ?

Dl. Primar : O să dăm o destinație la momentul potrivit. Noi am dori să rămână tot așa pentru tineret, dar în momentul în care o să apară ghidurile o să știm mai multe.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu : Să înțeleg că o să cuprindă și clădirea Clubului Tineretului.

Dl. Primar : Tot . Noi nu putem să spunem azi că o să dăm o anumită destinație, pentru că ghidurile nu au apărut, dar în momentul în care apar ghidurile noi trebuie să-i dăm o destinație care să fie pretabilă la accesare de fonduri UE.

Dl. Consilier Zegrean Grigore : Eu știu că clădirea din față este a primăriei, numai partea din spate unde a fost fabrica se cumpără.

Dl. Primar : Da

Dl. Consilier Zegrean Grigore: Și acelea sunt monumente istorice?

Dl. Primar : Da

Se spune la vot proiectul de hotărâre. Toți consilieri prezenți votează pentru.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 13/08.02.2016

 

Pct. 5 Referat şi proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 450 mp. din Gherla str. Fizeșului FN concesionat prin contractul de concesiune nr.9/06.08.1993

Domnul Secretar prezinta proiectul de hotărâre.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 14/08.02.2016

Lucrările ședinței au luat sfârșit.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

JUHOS TAMAS

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

 

Întocmit:

Balint Adriana


 

Ședința extraordinară a consiliului local a început la ora 16.00 și s-a terminat la 17.10. La ședință au participat 16 consilieri locali : TRIF IULIA-MARIA, CORABEAN MIRCEA, DRAGAN EUGEN, OPREA IOAN, FARCAŞ DORIN, JUHOS TAMÁS, KOLCSAR STEFAN, MĂHĂLEAN LICĂ-PAUL, NESELEAN IOAN, APAHIDEAN SORINEL, SĂMĂRTEAN IULIU, ZEGREAN GRIGORE, BĂRBOS VASILE VLAD COSMIN, CAZAN BOCICA RODICA, DRĂGAN IONEL-OVIDIU, HITICAŞ ANDREI-TIBERIU

Din partea executivului a participat dl. primar, dl. secretar, dl. Morar Vasile, dl. Borbel Ioan, dna Pop Simona, dna Balint Adriana.


Vezi dezbaterea in format PDF

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 27 februarie 2016, cu ocazia ședinței publice ordinare a Consiliului Local Gherla.

Se intonează Imnul de Stat al României.

La ședință participă toți cei 16 consilieri locali aleși în funcție. Lipsesc domnii consilierii : Sămărtean Iuliu, Septimiu Măhălean și Bărbos Vasile Vlad Cosmin.

Președintele de ședința supune la vot motivările domnilor consilieri Sămărtean Iuliu și Septimiu Măhălean. Motivările de absență a celor 2 consilieri locali se aprobă cu unanimitate de voturi.

Ședința este legal constituită.

Președintele de ședință supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 08.02.2016 .

15 consilieri locali votează pentru iar dl. Consilier Drăgan Ovidiu votează împotrivă.

Dl. Consilier votează împotrivă pentru că nu a primit 2 răspunsuri.

Dl. Consilier Torok Balint: Referitor la răspunsuri, la ce întrebare nu ați primit răspuns, și de la cine.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Un agent economic din Municipiul Gherla a solicitat amplasarea unor automate pentru lapte și nu i s-a aprobat într-o locație pe care a solicitat-o undeva spre gară, dar tot pe aceea stradă pe Avram Iancu pe dreapta o altă firmă a amplasat un automat. Am solicitat dacă acea firmă a avut cerere, a amplasat ilegal, legal și nu am primit nici un răspuns.

Dl.Viceprimar Neselean Ioan : Automatul la care vă referiți , este amplasat acolo dar nu este funcțional.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Am mai întrebat dacă modernizarea drumului spre Silivaș a avut la bază și vechiul proiect din perioada 2011-2012, sau există altul nou.

La această întrebare pot să aștept răspuns și data viitoare.

Președintele de ședință – domnul Juhos Tamas îl invită pe dl. Viceprimar Neselean Ioan să prezinte spre aprobare proiectul ordinei de zi.

 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI :

 

1. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor de tichete sociale în baza Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate, a modalității de soluționare a situațiilor identificate, precum și procedura de acordare a tichetelor pentru grădiniță

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dna Caraba Rozsika – Șef Biroul SPAS

Coreferate : toate comisiile de specialitate

2. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitatie a unei parcele de teren situata in Municipiul Gherla str. Parcului FN

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Serviciu Direcția de Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

3. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie a locației Sărătura

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Serviciu Direcția de Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

4. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru extindere mansardare , reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1 Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Serviciu Direcția de Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

5. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construirea unui centru multifuncțional auto în Municipiul Gherla str. Liviu Rebreanu nr.81

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Serviciu Direcția de Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

6. Referat şi proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu a sălii de sport din incinta liceului

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Rotar Mihai – Secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

7. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2016

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Rotar Mihai – Secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

 

8. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii a unor bunuri proprietate private a Municipiului Gherla, aflate in concesiunea Companiei de Apa Somes S.A. Cluj

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Borbel Ioan – Șef Serviciu APL

Coreferate : toate comisiile de specialitate

9. Diverse

 

Dl. secretar : există o cerere înregistrată la Primăria sub nr. 2325 din 25.02.2016 prin care se solicită suplimentarea ordinii de zi cu un punct și anume: Referat și proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 81 din 06.11.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016.

Cererea a fost semnată de toți consilierii prezenți.

Rog. pe dl. Președinte să supună la vot proiectul ordinii de zi cu suplimentarea respectivă, având în vedere că există și referatul comisiilor și a referatului compartimentului de specialitate al primăriei.

Dl. Consilier Drăgan Ionel Ovidiu propune ca acest punct să fie primul pe ordinea de zi.

Se supune votului introducerea acestui punct pe ordinea de zi. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu suplimentarea respectivă.

Se votează cu unanimitate de voturi.

Întrucât în sală se află un grup de cetățeni, dl. președinte le dă cuvântul acestora.

Un cetățean : am făcut o petiție semnată de 62 de societăți. Suntem nemulțumiți de impozitul persoanelor juridice pe clădiri.

Domnii consilieri au votat aproape maxim impozitul. Dorim să se revină asupra hotărârii și să ajungem la cel puțin 0,4% cum sunt în alte orașe ex. Cluj, Turda.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Astăzi există o propunere de reducere de impozit la persoane fizice. Petiția dvs. este foarte bine că o aveți dacă o lăsați la primărie noi vă promitem că în regim de urgență, poate chiar într-o ședință extraordinară o să luăm în discuție și persoanele juridice.

Avem nevoie de raportul primăriei, a specialiștilor, iar comisiile din cadrul consiliului local vor lua în dezbatere și vor analiza și această propunere .

Noi vom încerca ca subiectul dvs. să fie discutat și în fața dlui primar , nu că ne este frică dimpotrivă să nu spună că îl lucrăm pe la spate , pentru că în cadrul ședinței de aprobare a taxelor și impozitelor, chiar eu am spus, că am înțeles că din partea guvernului este un nou codul fiscal, iar acel cod fiscal are limite minime și maxime. Noi în cadrul consiliului local am spus că pentru anul fiscal 2016 limitele să fie cele minime. Acum, unii au înțeles că numai la apartamente, alții nu știu cum, chestia e că a ieșit o varză de hotărâre de consiliu local și cu toate că v-am atras atenția nu aruncați numai către consiliul local în caz că vor fi nemulțumiți spuneți că dvs. executivul ați promovat această hotărâre și acestea au fost valorile pe care vi le asumați.

Dacă legal există posibilitatea să revenim noi și vom analiza solicitarea dvs.

Vă rog să ne acordați încrederea vă vom face ceea ce este bine.

Se trece la discutarea ordinii de zi :

Pct.1 Referat și proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 81 din 06.11.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016

Dl. Lică Măhălean prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuţii :

Dl. Consilier Zegrean Grigore : Eu am spus la ședința trecută că nu este bine să mărim impozitele și taxele. Dl. Măhălean a spus că nu se vor mări taxele și impozitele. Dl. Vlăduț a spus dacă se măresc cine plătește și acum am ajuns în situația în care se ne înjure lumea.

Am auzit că cine stă la casă plătește curtea la același impozit că este construit ceva pe ea sau nu. Dacă eu am 10 ari de gradină și am pe 2 casă, pe 8 ari vreau să-mi pun pătrunjel sau 10 vișini și vreau să vând vișinele în piață îmi trebuie certificat de producător, de unde scot dacă terenul este trecut la construcții ?

Dl. Lică Măhălean : Cota de impozitare asupra clădirilor nu s-a majorat absolut de loc, la clădiri la persoanele juridice nu s-a majorat absolut de loc. Ce s-a modificat sunt evaluările pe care le fac evaluatorii, lucru pe care noi nu l-am știut. Evaluările s-au publicat printr-o hotărâre ANEVAR din 11.12.2015 noi am aprobat HCL în noiembrie.

Deci este o chestie de evaluare . Cota de impozitare nu s-a modificat de loc.

Dl.Consilier Farcaș Dorin : Deoarece azi avem de votat reducerea cotei doar pentru persoane fizice, propun pentru ca acești concetățeni să meargă liniștiți să stabilim o dată exactă când ne vom mai întâlni într-o ședință extraordinară, ca să votăm reducerea impozitului și pentru persoane juridice.

Dl. Consilier Corăbean Mircea : Peste o săptămână.

Dna Consilier Ielcean Claudia : Joia ce vine.

Dl. Secretar : Ședința extraordinară se stabilește la inițiativa primarului sau a unui grup de consilieri locali. Dacă dvs. solicitați o ședință extraordinară trebuie să fie cu cel puțin 3 zile înainte.

Trebuie făcută o cerere, semnată de cine dorește să aibă loc ședința.

Dl. Consilier Torok Balint : Nu știu dacă ați auzit la televizor că s-ar putea să vină un nou val de criză. În aceste condiții nu este bine ca să punem populația orașului la cheltuieli mari, suplimentare. Grupul nostru UDMR este de acord cu reducerea impozitelor și taxelor locale la persoanele fizice. La cele juridice să vedem, că în oraș foarte puține firme au mai rămas care funcționează. Și dacă le supunem la cheltuieli poate o să se închidă și o să ajungem un oraș numai de pensionari și de șomeri.

Dl.Consilier Măhălean Lică Paul: Eu interpretez în felul următor, dacă nu micim și la persoane juridice s-ar putea să fim în situația unui ajutor de stat ilegal.

Codul fiscal a asimilat persoanele fizice care au clădiri nerezidențiale cu personalele juridice la nivelul de impozitare.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 15 /25.02.2016

Pct. 2 Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor de tichete sociale în baza Legii nr.248/2015, privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate, a modalității de soluționare a situațiilor identificate, precum și procedura de acordare a tichetelor pentru grădiniță


 

Doamna Caraba Rozsika prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 16 /25.02.2016

 

Pct. 3 . Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitatie a unei parcele de teren situata in Municipiul Gherla str. Parcului FN

 

Domnul Morar Vasile prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.17 /25.02.2016

Pct.4 Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie a locației Sărătura

Domnul Morar Vasile prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuţii:

Dl. Consilier Drăgan Ionel Ovidiu : Este foarte bine că vrem să facem ceva cu Sărătura. Vrem să facem ceva de foarte mulți ani, dar toate concesiunile, închirierile au eșuat, nu văd de ce astăzi ar fi mai eficientă o asemenea inițiativă, în afară de faptul de a mai ține pe loc poate că câțiva ani.

Eu cred că Sărătura este un obiectiv asemănător lacului din parc , pentru că și acolo dacă nu ar fi investit municipalitatea ar fi rămas în paragină. În ziua de astăzi, indiferent dacă a fost ieftin sau scump el este astăzi cel puțin folosibil și folosit.

Tot așa și Sărătura este un subiect în care municipalitatea ar trebui să se implice. Consider că doar cu sprijinul și cu ajutorul banului public s-ar putea face ceva acolo. Ar fi bine să-l punem în valoare, nu neapărat la un nivel sofisticat ci la un nivel minim de folosință și de utilitate.

Dl. Consilier Corăbean Mircea : Apreciez inițiativa domnului Drăgan și este chiar benefic pentru locuitorii orașului Gherla și nu numai.

In situația în care se construiește, se realizează caietul de sarcini pentru concesionarea acestui teren, caiet care va trece pentru a fi aprobat de consilierii locali. Da sau nu. S-au putem influenta…

Dl. Morar Vasile : Caietul de sarcini este la dosar. Dacă ați fost atent am spus: studiu de oportunitate, caiet de sarcini .

Dl. Consilier Corăbean Mircea : trebuie specificat în mod expres ca locul să fie amenajat într-un anume fel, și să aibă o anumită destinație, altfel o să ne împiedecam de aceiași situație ca și până acum.

Dl. Consilier Măhălean Lică Paul : Avem caietul de sarcini

Dl. Morar Vasile : Noi am mai fost la o discuție cu Sărătura cu câțiva ani în urmă, dacă dl. Balint își amintește în Baci, unde eram la concurență la vremea respectivă cu Dejul , cu Turda, cu Cojocna pentru accesare de fonduri și din păcate nu a fost aprobat.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Pentru că nu am avut istoric.

Dl. Consilier Torok Balint : Am intrat atunci în finală și nu a trecut, pentru linia de înaltă tensiune.

Dl. Morar Vasile : Exact , acolo este o linie de înaltă tensiune care încurcă. De-a lungul timpului au fost mai multe inițiative, la un moment dat s-a oferit și gratuit această locație spre întreținere, din păcate la vremea respectivă nu s-a oferit nimeni.

Acum, probabil , există ceva solicitări bănuiesc, din moment ce s-a stabilit să se scoată la concesionare.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Dl. Morar spune că executivul a stabilit , el a făcut numai materialul.

Dna Consilier Ielcean Claudia : Și eu consider că alocarea de fonduri publice ar fi ideal pentru Sărătura. Nu știu în ce măsură un investitor ar putea să reușească . Și eu o să mă abțin din același motiv.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu: S-au măcar să știm firma, să vină aici , să vedem ce putere, are ce potențial. O dată am dat chiar la o firmă nominală.

Dl. Consilier Zegrean Grigore : Ar trebui să se știe cine vrea să liciteze.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Nu există o cerere scrisă. Pe vremuri dl. Rusu de la vată a scris, a solicitat în scris închirierea și știam clar este acela.

Astăzi nu este scris nimic, numai povești.

Dl. Consilier Zegrean Grigore : Vedeți dragi colegi ce se întâmplă , dacă noi nu am avut un deputat sau un senator de Gherla

Dl. Consilier Torok Balint : Puteați să aveți.

Dl. Consilier Zegrean Grigore : Am avut acum 4 ani un deputat care se numește Zlati, care ne-a promis că face școală.

Este adevărat domnilor de la PSD. Și eu nu l-am mai văzut de 4 ani pe aici.

Dl. Consilier Lică Măhălean : Eu întreb din punct de vedere tehnic, domnul Corăbean a ridicat o problemă, eu am citit caietul de sarcini într-adevăr nu este prevăzut să aibă un scop anume, concesiunea Sărătura.

Dl. Morar Vasile : Turistic și terapeutic.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Stimați colegi, ați văzut cum a trecut și primul subiect, a fost o înțelegere între colegi, se poate lucra împreună în consiliu, dar poate ar mai bine să primim informații mai multe cum a spus și dl. Drăgan , să fie ceva specificat, să vină cineva să înainteze o cerere , că are o intenție de a face acolo. Nu este nici o problemă, este bine. Atâta timp cât 45.000 de euro este chiria acolo.

Dar să vedem că este pus pentru oamenii din Gherla, cei care pot să meargă acolo. Poate să fie un personaj care seacă pe urmă balta de acolo. S-ar putea. Nu sunt împotrivă dar poate nu ar strica să primim mai multe informații. Toți avem aceiași idee să dezvoltăm orașul.

Dl. Consilier Zegrean Grigore : Când a venit dl. Mișu să facă ceva, a venit un dușman a licitat și a ridicat chiria.

Dl. Secretar : În momentul acesta nu se mai poate amâna fiindcă s-a aprobat ordinea de zi.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Solicit colegilor să votăm în așa fel încât , să ne abținem și să obținem mai multe informații.

Dl. Secretar : Fiind o un proiect de hotărâre privind patrimoniu este nevoie de 2/3 din nr. total al consilierilor locali. Ca să treacă este nevoie de 13 voturi pentru.

Dl. Președinte Juhos Tamas: Ar trebui să specificăm ce informații vrem.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Eu nu cred că ar fi vreo problemă să vedem investitorul, cine are bani, felicitări că poate investi.

Să impunem noi un minim , nu știu , să fie betonată.

Să impunem un minim să putem coordona.

Se supune la vot proiectul de hotărâre .

Dna Ielcean a votat împotrivă, iar restul consilierilor s-au abținut.

Proiectul de hotărâre a căzut .

Pct.5 Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru extindere mansardare , reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1 Gherla


 

Domnul Morar Vasile prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.18 /25.02.2016

Pct.6 Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construirea unui centru multifuncțional auto în Municipiul Gherla str. Liviu Rebreanu nr.81

Domnul Morar Vasile prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 19 /25.02.2016

 

Pct.7 Referat şi proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu a sălii de sport din incinta liceului

 

Domnul Rotar Mihai prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuții :

Dna Consilier Ielcean Claudia: Nimeni nu este împotrivă ca sală de sport să treacă de la primărie în administrarea Liceului Ana Ipătescu, însă profit de faptul că este aici dl. Farcaș.

Domnule Farcaș vă rog să-mi spuneți există un cadrul legislativ prin care primăria să aloce fonduri pentru a repara sala de sport. Tavanul curge, o aerotermă nu merge, în momentul de față când este în administrarea primăriei , se întâmplă chestia aceasta. Plus dacă vine în administrarea mea, eu nu am bani pentru oameni ca să-i plătesc și nici nu am oameni.

Există un cadrul legal prin care primăria poate să-mi aloce bani pentru a angaja oameni și pentru a repara sala? Dacă da , o primim , dacă nu, nu.

Dl. Farcaș Nicușor : Există . Aproape pe toate clădirile școlilor și a grădinițelor sunt proprietatea primăriei. Reparațiile capitale la face primăria. Cu fonduri alocate de la bugetul local.

Dna Consilier Ielcean Claudia: Și pentru angaja oameni. Cum rezolvăm problema oamenilor.

Dl. Farcaș Nicușor : Eu cred că dvs. puteți să angajați oameni.

Dna Consilier Ielcean Claudia: Posturile sunt blocate , cum să angajez?

Dl. Farcaș Nicușor : nu știu dacă în învățământ sunt deblocate posturile. știu că ați angajat personal de întreținere . Sunt convins că se mai pot angaja.

Dna Consilier Ielcean Claudia: În momentul în care va exista o hotărâre prin care se vor aloca fonduri la sala de sport, categoric votez pentru, până atunci votez împotrivă.

Dl. Secretar : Legat de angajarea unui om, un om angajat acolo, și administrator pentru o sală care nu mai este în administrarea noastră, noi nu putem să o finanțăm. Relația contractuală de muncă va fi între Liceul Ana Ipătescu care trebuie să-i plătească salariul și omul respectiv.

Din discuțiile pe care le-am avut la Inspectorat legat de înființarea Liceului cu predare în limba maghiară s-au oprit și la subiectul personalului auxiliar. Ni s-a spus foarte clar că o să fie o problemă cu personalul auxiliar.

Dna Ielcean Claudia : Lipsa fondurilor și faptul că nu putem angaja pentru noi este o mare problemă. Ne este imposibil în acest moment.

Motiv pentru care voi vota împotrivă .

Se spune la vot proiectul de hotărâre.

Pentru: votează 7 consilieri Neselean Ioan , Juhos Tamas, Corăbean Mircea, Apahidean Sorinel, Farcaş Dorin, Zegrean Grigore, Trif Iulia

Împotrivă: votează 4 consilier Drăgan Ovidiu, Ielcean Claudia, Cazan Bocica Rodica, Hiticaş Andrei

Se abțin: 5 consilier: Torok Balint, Kolcsar Stefan, Măhălean Lică Paul, Drăgan Eugen, Oprea Ioan.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : numai dacă solicită consilierii trebuie să ne scrieți nominal, dacă nu trebuie să ne scrieți nominal. Să citiți legea.

Dl. Secretar :Noi o să menționăm cum s-a votat în procesul verbal, iar dvs puteți să solicitați modificarea procesului verbal la ședința următoare.

PROIECUL DE HOTĂRÂRE A CĂZUT

 

Pct.8 Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2016

Domnul Rotar Mihai prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.20 /25.02.2016

 

Pct.9 Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii a unor bunuri proprietate private a Municipiului Gherla, aflate in concesiunea Companiei de Apa Somes S.A. Cluj

 

 

Domnul Borbel Ioan prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 21/25.02.2016

 

Pct.10 Diverse

Dna Consilier Ielcean Claudia: Dacă primăria cere insistent transferul sălii de sport la Liceul Ana Ipătescu cerem în acest caz să nu se dea sala de sport în stare perfectă de funcționare adică cu aeroterma reparată, cu acoperișul reparat, cu zugrăvit, cu tot ce trebuie. Și în condițiile acestea , în stare perfectă de funcționare o primim și ne ocupăm de ea să o ducem mai departe. Și asta este o variantă și după aceia vom vedea ce vom face cu oamenii.

Sala se află într-o stare deplorabilă .

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu este nemulțumit de faptul că Primăria Gherla nu își achită cotizația către Asociația Municipiilor din 2012 deși consiliul local a aprobat intrarea în această asociație.

Dorește să se stabilească niște măsuri în care să se stabilească cine plătește, cum să se plătească, ce se întâmplă dacă nu se plătește.

Dl. Farcaș Nicușor : S-a primit din partea Asociației solicitări, trebuie să le aprobe ordonatorul principal de credite.

Dl. Consilier Apahidean Sorinel : Sunt cetățeni care au intrat cu mașina în porțiunea de la Muzeu în zona respectivă si au fost amendați de poliție.

Este interzisă acea porțiune?

Ar trebui să se clarifice această situație. Să se pună o plăcută cu drum închis sau cu excepția riveranilor.

Dl. Consilier Kolcsar Stefan : Aș propune ca executivul să facă un proiect pentru extinderea pădurii până la stația de apă, pentru că nu mai este nevoie de pășune, animale nu mai sunt și ar fi foarte bine ca terenul să fie stabilizat.

Dna Consilier Ielcean Claudia : Și eu am încercat dar nu s-a putut.

Dl. Consilier Torok Balint : Ce se plătește cu 2 euro/mp.? Ce intră în această suprafață?

Dl. Farcas Nicușor : Suprafața utilă plus cota din spațiile comune.

Dl. Consilier Torok Balint : Pentru o alee de sub streșină trebuie plătit.

Dl. Farcas Nicușor : Aleea face parte din teren, 2 euro/mp. se plătește pentru construcții.

Dl. Consilier Torok Balint : Cei de la Stomatologie plătesc .

Dl. Farcaș Nicușor: Acolo este închiriat un spațiu clădire și o cotă parte teren. Sunt 2 chirii acolo.

Dl. Kis Attila : Având în vedere că este un imobil în care își desfășoară activitatea mai mulți medici în mod normal fiecare cabinet are o cotă parte din ceea ce este comun.

Clădirea are o valoare, iar curtea și terenul o altă valoare. Și de aici vine diferența. Cota parte care îi revine unui chiriaș se stabilește in funcție de suprafața utilă.

Dl. Consilier Torok Balint : Dacă într-o cameră sunt mai mulți medici fiecare plătește separat sau se împarte?

Dl. Kis Attila : Nu pot fi mai mulți. Dacă cu acordul lui sunt 2,3, asta este altceva.

DL Consilier Corăbean Mircea: Terenurile din fața magazinelor sau adiacente în care își expun marfa, ce regim au ?

Dl. Kis Attila : Este domeniu public și este închiriat pe zile. Taxa este de 1 leu/mp./zi.

Dl. Președite Juhos Tamas : Unul dintre hornurile clădirii Clubului Tineretului stă să se prăbușească.

Dl. Morar Vasile : Suntem în tratative cu persoana care deține utilajele mai speciale, să vedem dacă există posibilitatea să ajungă la punctul respectiv .

Dl. Borbel Ioan : acoperișul nu permite să pui schelă. Toată țigla este putredă.

Dl. Secretar : Legat de procesul verbal. De întrebarea dlui Drăgan în legea 215 la art.42 alin 3. Spune :

Dezbaterile din ședințele consiliului local, precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier local se consemnează într-un proces-verbal, semnat de președintele de ședință si de secretarul unității administrativ-teritoriale. Deci trebuie să menționăm și modul în care votați, să nominalizăm.

Avem 3 petiții.

Una dintre ele a fost pusă la discuții de către grupul de cetățeni pe care i-am ascultat , nu o mai reiau.

A doua petiție are nr. de înregistrare nr.1443/05.02.2016.

Dl. Secretar dă citire cererii.

Mai avem o petiție formulată de dl. Pintea Emil Horea pe care v-am comunicat-o pe email. Nu are rost să o mai lecturez acum. Este aici dl.Pintea , dacă dorește îi dăm cuvântul dacă dorește.

Dl. Pintea Emil : raportat la cerere pe care am formulat-o , pentru că nu este în totalitate în competența dvs. aș vrea să țineți seama și să revocați HCL nr.80/2013 care a fost întocmită pe baza unei ordonanțe care a fost declară neconstituțională.

Asta aș dori în viitor.

Legat de faptul că s-a anulat contractul de muncă de instanța de fond din cauza faptului că mi s-a stabilit salarul de baza brut și de dl. primar, este o chestiune între mine și dl. primar în instanță. Nu puteți să faceți dvs. nimic consiliul.

Vă rog să modificați HCL 80/2013 prin care o funcție de conducere s-a desființat și una s-a modificat.

Curtea Constituțională spune că toate actele subsecvente unui act normativ primar declarat neconstituțional își pierde efectul la 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Ar fi normal să se intre în legalitate. Practic din 17.04. trebuia revocată. Eu am făcut o petiție către primărie, nu am primit nici un răspuns. Am solicitat ca organigrama și statul de funcții să revină la forma inițială înainte de emiterea HCL 80/2013. Din păcate nu am primit nici un răspuns. Pe urmă tot amiabil am încercat din septembrie și m-am întâlnit cu dl. primar, dl. secretar si cu dna de la Resurse Umane și mi s-a spus că HCL este legală pt. că de la Prefectură și de la ANFP s-a primit răspuns că nu se mai poate face nimic.

Bineînțeles că am avut o hotărâre definitivă irevocabilă de la Înalta Curte, o speță identică și am explicat dar, cred că nu s-a dorit , nu neapărat de personalul din primărie, cineva nu dorea și atunci eu m-am adresat instanțelor și am obținut anularea contractului și repunerea în funcție. Trebuie să-mi recuperez drepturile salariale prestate pe ultimii 3 ani echivalentul a 50 %, procent, sporuri pe ultimii 3 ani.

Dl. Președite Juhos Tamas: mulțumește pentru încrederea pe care consilierii i-au acordat-o pentru a fi președinte de ședință.

Solicită propuneri pentru un nou președinte.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Îl propun pe dl. Drăgan Ovidiu.

Dl. Drăgan acceptă , iar cu unanimitate de voturi se aprobă noul președinte de ședință.

Lucrările ședinței au luat sfârșit.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

TAMAS JUHOS

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

 

Intocmit

Adriana Balint

 

Ședința ordinară a Consiliului Local Gherla a început la 16.00 și s-a încheiat la ora 17.45 min. Au fost prezenți din partea executivului dl. Secretar, dl. Farcaş Nicuşor, dl. Morar Vasile, Dl. Borbel Ioan,dl. Lică Măhălean, dna Balint Adriana, dna Caraba Cozsika


Vezi dezbaterea in format PDF

Procesul verbal al sedintei extraordinare din 3 Martie


ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 21.03.2016, cu ocazia ședinței publice extraordinare a Consiliului Local Gherla.

Se intonează Imnul de Stat al României.

La ședință participă 13 consilieri locali .

Lipsesc domnii consilieri Măhălean Septimiu, Juhos Tamas, Zegrean Grigore, Sămărtean Iuliu, Măhălean Lăcă Paul, Ielcean Claudia,

Ședința este legal constituită.

Se supune la vot motivarea domnului Juhos Tamas, care se aprobă umanitate de voturi.

Se supune la vot procesul verbal din data de 03.03.2016 . Acesta este aprobat cu unanimitate de voturi.

Ședința publică extraordinară a Consiliului Local Gherla a fost convocată prin Dispoziția Primarului cu nr. 298/17.03.2016 în temeiul prevederilor art. 39, alin. 2 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Președintele de ședință – domnul Drăgan Ionel Ovidiu îl invită pe dl.primar Sabo Marius Călin să prezinte spre aprobare proiectul ordinii de zi.

 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI :

 

1.Referat şi proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl.Farcaș Nicușor- Șef Serviciu Financiar Contabil

Domnul Farcaș Nicușor prezintă proiectul de hotărâre.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

 

Se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 24 / 21.03.2016

 

Lucrările ședinței au luat sfârșit.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

OVIDIU IONEL DRĂGAN

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

 

Intocmit :Balint Adriana


Vezi dezbaterea in format PDF

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 30 martie 2016 , cu ocazia ședinței publice ordinare a Consiliului Local Gherla.

Se intonează Imnul de Stat al României.

La ședință participă toţi cei 19 consilieri locali aleşi în funcţie.

Ședința este legal constituită.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 21 martie 2016 care se votează cu unanimitate de voturi.

Şedinţa publică ordinară a Consiliului Local Gherla a fost convocată prin Dispoziția Primarului cu nr. 309/24.03.2016 în temeiul prevederilor art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Președintele de ședință – domnul Drăgan Ionel Ovidiu face precizare că s-a solicitat scoaterea de pe ordinea de zi a punctului referat si proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si a Statului de funcții al Cantinei de Ajutor Social Gherla precum și faptul că se solicită suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte :

  • Referat si proiect de hotărâre privind nominalizarea domnului Herman Mircea Traian în comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherla


 

  • Referat si proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, a unui teren situat în Municipiul Gherla , în vederea amplasării unei stații automate de monitorizare a calității aerului

 

Întrucât domnul contabil șef de la ADP se grăbește președintele de ședință propune ca primul punct de pe ordinea de zi să fie: referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la SC ADP GHERLA.

Iar după ce se va vota acest punct propune ca dna Prigoană și dl. Ungur Emil să fie și ei ascultați.

Președintele domnul Drăgan Ionel Ovidiu îl invită pe dl.primar Sabo Marius Călin să prezinte spre aprobare următorul:


 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI :

1.Referat si proiect de hotărâre privind aprobarea funcțiilor publice a numarului de personal , organigramei si a statului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : D-na Necula Ileana- Șef Birou Resurse Umane

Coreferate : toate comisiile de specialitate

2.Referat si proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii”Centrului National de Informare si Primovare Turistica Gherla” in structura organizatorica a Municipiului Gherla.

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : D-na Necula Ileana-Șef Birou Resurse Umane.

Coreferate : toate comisiile de specialitate

3.Referat si proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al Cantinei de Ajutor Social Gherla .

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : D-na Necula Ileana- Șef Birou Resurse Umane

Coreferate : toate comisiile de specialitate

4.Referat si proiect de hotarare privind stabilirea nivelului chiriei la SC UPC Romania SRL

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. MahaleanLica – Șef Birou IT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

5. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării unui teren situat în Municipiul Gherla str. Fizeşului FN identificat în CF nr. 52147 Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Rotar Mihai – Secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

6. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație a locației Sărătura

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Direcție Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

7. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto şi pietonal la imobilul situat pe str. Hășdății F.N. din Municipiul Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Direcție Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

8. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii a trei accese auto şi pietonal la imobilul situat în extravilanul Municipiul Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Direcție Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

9. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto şi pietonal la imobilul situat pe str. Ciocârliei F.N. din Municipiul Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Direcție Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

10. Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr.4 din HCL nr.61/23.09.1999 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Direcție Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

11. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor pentru alimentare cu apă și canalizare în Municipiul Gherla și localitățile componente Hășdate și Silivaș

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Morar Vasile – Șef Direcție Urbanism

Coreferate : toate comisiile de specialitate

12. Referat şi proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Fundației Creștine de Caritate Sfântul Nicolae din Municipiul Gherla a unui spațiu situat în Municipiul Gherla, P-Ța Libertății

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Rotar Mihai – Secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

13. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului în suprafață de 2700 MP. din Gherla str. Pescarilor F.N. Jud. Cluj

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Rotar Mihai – Secretar UAT

Coreferate : toate comisiile de specialitate

14. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor trupuri de pașune aparținând Municipiului Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Kis Attila- Consilier APL

Coreferate : toate comisiile de specialitate

15. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Farcaș Nicușor – Șef Serviciu Financiar Contabil

Coreferate : toate comisiile de specialitate

16. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea unor masuri organizatorice pentru desfăşurarea“ ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA “ – 2016

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Farcaș Nicușor – Șef Serviciu Financiar Contabil

Coreferate : toate comisiile de specialitate

17. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la SC ADP GHERLA

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Farcaș Nicușor – Șef Serviciu Financiar Contabil

Coreferate : toate comisiile de specialitate

18. Referat şi proiect de hotărâre privind returnarea unor elemente aparținând Municipiului Gherla și concesionate Companiei de Apă Someş S.A

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dl. Farcaș Nicușor – Șef Serviciu Financiar Contabil

Coreferate : toate comisiile de specialitate

19. Referat privind aprobarea Contractului de exploatare a filmelor in Cinematograful „Pacea” din Municipiul Gherla

Inițiator : autoritatea executivă

Prezintă : Dragan Sabin- consilier superior APL

Coreferate : toate comisiile de specialitate

20. Diverse

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu precizările făcute mai sus. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate :


 


 

  1. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la SC ADP GHERLA


 

Domnul Farcaș Nicușor prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.25 /30.03.2016


 

Dl. Președinte Drăgan Ionel Ovidiu : Am vrea să facem o drogare . Dacă cineva are o întrebare pentru cei de la ADP să o pună acum, pentru ca domnul contabil să ducă mesajul dvs. conducerii ADP.

Domnul Consilier Torok Balint : Recomandă a se ridica materialul antiderapant care a fost aruncat în această iarnă.

Dl. Consilier Kulcsar Stefan : Pe perioada iernii , acolo unde sunt alei betonate să nu se facă presărare cu sare pentru că sarea distruge cimentul.

De ex. în Cartierul Tineretului dalele din beton sunt distruse de sare.

Dl. Consilier Corăbean Mircea : Solicit a se monta semnul de oprirea interzisă peste 3,5 tone pe str. Fierarilor.

Acest semn a fost distrus de un accident de circulație în urmă cu 2 ani de zile.

Dl. Consilier Farcaș Dorin : Ar trebui să se urgenteze plombarea străzilor unde s-au frezat gropile .

Dl. Consilier Herman Mircea : Pe str. Stefan Octavian Iosif este un nuc între stâlpii de electricitate. Până nu moare nimeni este normal, dar după aceia o să vedem cine este tras la răspundere.

Dl. Președinte Drăgan Ovidiu: Dau acum cuvântul celor doi cetățeni care sunt în sală.

Dna Prigoană Eleonora- președintele Asociației Hope for Animals este nemulțumită de faptul că adăpostul de câini din Gherla deține un număr mult mai mare de câini, doamna Raț se opune să dea câini spre adopție motivând că are nevoie de aprobare din Germania, câinii se sfâșie între ei mai ales după terminarea programului de lucru a celor care lucrează acolo, în adăpost sunt țarcuri improvizate împotriva legii, iar mâncarea câinilor este slabă.

Roagă să se formeze o comisie care să meargă la fața locului și să constate condițiile în care trăiesc câinii de acolo.

Dl. Ungur : este nemulțumit de faptul că de 20 de ani solicită terenul de la Poligon și nu-l primește. Precizează că dorește numai acel teren și nu dorește alt teren la schimb.

 

2.Referat si proiect de hotarare privind aprobarea functiilor publice a numarului de personal , organigramei si a statului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

Doamna Necula Ileana prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuții:

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu: Sunt foarte multe posturi vacante. Câte sunt? Când vor fi scoase la concurs?

Dna Necula Ileana : În total avem 120 de posturi vacante, dar din acestea 60 sunt asistenți personali.

Funcții publice avem 52.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu: Când se vor scoate la concurs ?

Dna Necula Ileana : Am cerut înființarea a 13 posturi de funcții publice necesare la diferite servicii cum ar fi Serviciul Public de Asistență Socială, Urbanism, Resurse Umane. Aceste posturi au existat în organigramă și au fost tăiate cu ordonanța 77/2013 și am cerut reînființarea lor pentru care am și obținut avizul ANFP.

DL. Primar : După aprobarea organigramei putem demara acțiunea de scoatere la concurs.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Dacă s-a făcut Direcția de Urbanism de ce nu se înființează postul de director pentru Urbanism și arhitectul șef să rămână ca instituție, că este nevoie de arhitect șef și poate fi chiar un echilibru și împreună să contureze activitatea de urbanism.

Se supune la vot proiectul de hotărâre :

Domnul consilier Drăgan Ovidiu se abține iar restul consilierilor votează pentru.

Se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 26 /30.03.2016

3.Referat si proiect de hotarare privind aprobarea înființării ”Centrului National de Informare si Promovare Turistica Gherla” in structura organizatorica a Municipiului Gherla.

Doamna Necula Ileana prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuții:

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : În comisie era o discuție, de ce sunt 2 și nu sunt 4, am înțeles că este un Ordin al Ministrului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, dar acest ordin intră sub incidența administrației publice locale?

Dna Necula Ileana : Este nevoie de acreditare. Și ca să se obțină acreditarea centrului trebuie să respectăm prevederile Ordinului 1096 al Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii unde se prevede că centrul este condus de un responsabil de activitate, respectiv un director.

Aceasta este structura organizatorică.

Se supune la vot proiectul hotărâre, și cu unanimitate de voturi se adoptă:

 

HOTĂRÂREA 27 /30.03.2016


 

4.Referat si proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului chiriei la SC UPC Romania SRL

Domnul Măhălean Lică prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuții :

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Am văzut că este un protocol semnat între primar și directorul UPC. Cred că directorul UPC nu a stat pe un scaun cu cuie când a semnat, pentru că în oraș așa se vorbește .

Consider că, dacă era nemulțumit, trebuia să vină petentul și să-și susțină punctul de vedere.

Se supune la vot proiectul hotărâre, și cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA 28 /30.03.2016

 

5. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării unui teren situat în Municipiul Gherla str. Fizeşului FN identificat în CF nr. 52147 Gherla

Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuţii :

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Când eram eu primar tot ofeream terenul la Klain acum ce are special dl Florean de îi oferim acest teren?

Dl. Secretar : I-am făcut o ofertă la Klain și a refuzat. Cum de fapt i-am făcut ofertă și domnului Ungur și a refuzat-o, inclusiv aici în zona pe care acum o parcelăm i-am oferit domnului Ungur și a refuzat-o.

La a doua ofertă pe care i-am făcut-o domnului Florean și domnului Pavel în zona respectivă aceștia au acceptat-o.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

 

HOTĂRÂREA NR. 29 /30.03.2016


 

6. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație a locației Sărătura

Doamna Pop Simona prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuții :

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Există o intenție a cuiva să închirieze acest spațiu?

Dl. Primar : Noi în urma cu vreo 3 ani de zile am mai scos la licitație și atunci a fost închiriere.

Datoria Consiliului local este de a valorifica resursele. A valorifica resursele înseamnă în primul rând aprobarea HCL prin care noi să putem începe demersurile să facem caietul de sarcini și să-l scoatem la licitație.

În momentul de față nu am nici o cerere, dar nici nu putem sta la infinit să așteptăm o cerere pentru că am apoi s-ar spune că am scos-o cu dedicație. Încercăm să o scoatem la licitație și dacă în urma publicității va veni cineva la licitație ar fi un lucru foarte bun.

În caietul de sarcini va fi amenajare de ceva balneo .

Dl. Consilier Hiticaș Andrei: Fundația Orizont Gherla care s-a înființat în 1996 m-a contactat.

Ei au văzut ședința trecută în care s-a discutat acest punct. Ei au mai amenajat acest spațiu din fonduri proprii, din sponsorizări. Fiind o fundație acceptă și pot primi legal sponsorizări. Ei m-au abordat, încearcă să deschidă din nou fundația și să demareze o acțiune.

Vă rog să luăm în serios discuția, eu o să-i invit pe ei la o întâlnire cu dvs. , sunt niște băieți serioși.

Sunt niște oameni cu inimi tinere care vor să facă ceva. Îi cunoașteți cu siguranță dacă îi vedeți.

Ei au avut discuții inclusiv cu primarul de la Sic. Știți că la Sic s-a făcut un bazin cu apă sărată pe care l-au amenajat. Au discutat ce lemn se folosește , de ce , pentru apa sărată, etc. Au deja investigații și studii minimale pentru a putea asigura o funcționalitate gratuită, cum avem noi la Sărătura.

Vă rog să luați în considerare spusele mele , deoarece băieții aceștia m-au rugat să vă prezint această situație.

Ei au început demersurile, săptămâna aceasta pentru a putea deschide fundația, vor să activeze din nou.

Dl. Primar : În spiritul transparenței și a concurenței, ei vor putea să vină la această concesiune. Ați văzut prețul pe 50 de ari prețul de pornire este 150 de euro pe lună. Sunt bine veniți.

Am dori în caietul de sarcini să dăm niște termene clare, să spunem în 3 ani de zile trebuie să faceți asta. Dacă nu fac asta, că nu au dovadă că au fonduri suficiente atunci încheiem concesiunea si scoatem din nou la concesiune.

Acolo vorbim de milioane de euro, ca să se poate face așa ceva.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Ei vor să facă ceva cum au mai făcut. Dacă țineți minte. Acolo este o zonă nesupravegheată și s-au furat lodbele pe care l-au pus. Se întâmplă chestiunile acestea.

Dl. Primar : Ideea este să încercă să facem un lucru, dacă se poate o investiție mai mare , dacă se găsește investitorul. Nu cred că fundația respectivă o să se împiedice de acei 600 de lei pe lună.

Dl. Consilier Torok Balint : La art.2 spune că durata concesionării este de 49 de ani. La art.3 spune că nivelul minim al redevenței este de 45.000 de USD.

Dna Pop Simona : Se calculează pe 25 de ani.

Se supune la vot proiectul de hotărâre .

Se abțin domnii: Hiticaș Andrei și Drăgan Ionel Ovidiu, iar restul consilierilor votează pentru – 17.

Se adoptă:


HOTĂRÂREA 30 /30.03.2016

 

7. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto şi pietonal la imobilul situat pe str. Hășdății F.N. din Municipiul Gherla

Doamna Pop Simona prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 31 /30.03.2016


 

8. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii a trei accese auto şi pietonal la imobilul situat în extravilanul Municipiul Gherla

Doamna Pop Simona prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 32 /30.03.2016


 

9. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto şi pietonal la imobilul situat pe str. Ciocârliei F.N. din Municipiul Gherla

Doamna Pop Simona prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.33 /30.03.2016

 

10. Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr.4 din HCL nr.61/23.09.1999 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Gherla

Doamna Pop Simona prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 34 /30.03.2016

 

11. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor pentru alimentare cu apă și canalizare în Municipiul Gherla și localitățile componente Hășdate și Silivaș

Doamna Pop Simona prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 35 /30.03.2016

 

12. Referat şi proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Fundației Creștine de Caritate Sfântul Nicolae din Municipiul Gherla a unui spațiu situat în Municipiul Gherla, P-Ța Libertății

Domnul secretar prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuții :

Dl. Preot Băgăcean : Doamnelor, domnilor consilieri Fundația Sfântul Nicolae desfășoară o bogată activitate culturală și socială în comunitatea noastră.

Am depus în fața domniilor voastre un raport de activitate care face dovada celor afirmate. Pe lângă activitățile culturale am desfășurat 2 proiecte foarte mari în valoare de peste 6 miliarde de lei vechi, în folosul comunității noastre.

În primul proiect la un număr de șomeri au fost asigurate locuri de muncă pe perioadă de 3 ani de zile.

S-a înființat un pilot tehnic de accesare de fonduri europene iar veniturile sunt folosite pentru activitățile sociale ale fundației.

Al doilea mare proiect de mare anvergură . 250 de elevi toate școlile gherlene, cei mai mulți cu risc de părăsire a școlii li s-a oferit o masă caldă 3 luni de zile, o sumă de bani 400 de lei, pachete în valoare de 500 de lei, ghiozdane, rechizite, haine.

Proiectele au fost finalizate, s-au confirmat prin controalele făcute. Însă de a demara proiecte în continuare avem nevoie de un sediu fără probleme juridice.

Noi în acest moment lucrăm la un sediu al fundației.

Noi solicităm această cameră să ne-o dați pe perioadă nedeterminată pentru a nu fi puși în situația de a închiria spațiul pentru proiectele mari.

Pentru unul din proiecte am fost nevoiți să închiriem un spațiu pentru a demara acest proiect.

Am convins Fundația Cristian Tour din București să achiziționeze Cabana Brădet în care se vor desfășura activități educativ-sociale pentru copii și tinerii din Gherla, considerând că investiția în copii și tineri este cea mai folositoare.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Totuși cu ce vă încurcă dacă hotărârea este pe 4 ani vis-a-vis de demararea proiectelor?

Dl. Preot Băgăcean : Un proiect pe care îl facem poate fi pe 5 ani zile. Noi pentru un an de zile trebuie să închiriem un spațiu.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Credeți că cetățenii municipiului Gherla care vor reprezenta Consiliul Local nu vor fi de acord peste 4 ani de zile cu prelungirea contractului de închiriere?

Dl. Preot Băgăcean : Nu este vorba de acest lucru. Eu consider că atâta vreme cât dovedim că avem activitate în viața comunității Gherlene ni se cuvine, cum alții care sunt pescari, vânători au un sediu, să avem undeva un sediu în centru .

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Să știți, că ei au contract pe un an de zile.

Dl. Secretar : Temeiul juridic în baza căruia pentru care s-a stabilit o perioadă de timp este art.127 din Legea 215/2001 care spune că se pot atribui în folosință gratuită pe perioadă limitată a bunurilor aparținând domeniului public și privat persoanele juridice fără scop lucrativ, cum este și cazul fundației domnului Băgăcean care desfășoară activități de binefacere sau de utilitate publică.

Fundația dânsului nu este de utilitate publică , dar desfășoară activități de binefacere, așa cum ne-a justificat prin documentația depusă. Eu cred că la perioada limitată, noi am apreciat că ar fi o perioadă rezonabilă 4 ani, având în vedere că până acum a fost un an. Ținând faptul că fundația dânsului așa cum a menționat anterior are un spațiu lângă biserica de pe str. Plugarilor care este într-o fază destul de avansată. În 4 ani de zile cred că o să fie finisată și o să-și mute fundația cu sediul acolo. Asta a fost rațiunea pentru care s-a stabilit 4 ani.

Deci în mod evident nu poate fi vorba de perioadă nelimitată.

Dl. Consilier Kulcsar Ștefan : Propun ca termenul de atribuire să fie de un an de zile cu posibilitate de prelungire așa cum se aprobă toate sediile care se aprobă prin oraș, cu atât mai mult că, în acest consiliul s-a aprobat și un spațiu pentru construirea locației respective și cu asta îl facem cumva să intre în spațiul dânsului care este mult mai potrivit pentru dezvoltarea activității respective.

Dl.Preot Băgăcean : Vreau să vă spun că, tot datorită propunerii dvs. am fost nevoit să facem un contract de închiriere . Vă rog frumos să înțelegeți este o activitate serioasă, transparentă așa că nu venim în fiecare an să ne milogim. Consider că este nevoie de fapte nu de vorbe.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Propun un amendament și anume 8 ani.

Domnul Kulcsar își retrage amendamentul .

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Hiticaș Andrei- contractul să fie pe 8 ani de zile.

Pentru votează 4 consilieri locali : Hiticaș Andrei, Cazan Bocica Rodica, Zegrean Grigore, Trif Iulia, iar restul consilierilor se abțin.- 15 consilier

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.

Se abțin 4 consilieri : Hiticaș Andrei, Cazan Bocica Rodica, Trif Iulia și Ielcean Claudia iar restul consilierilor prezenți 15 votează pentru.

Se adoptă :

HOTĂRÂREA 36 /30.03.2016

13. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului în suprafață de 2700 MP. din Gherla str. Pescarilor F.N. Jud. Cluj

Domnul Secretar Rotar Mihai prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuții:

Dl. Consilier Torok Balint : Aveți ceva în vedere ref. la acest teren?

Dl. Primar : Practic oamenii suferă pe nedrept.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Dacă va fi domeniul public va fi mai ușor, atât la acțiuni represive cât și la acțiuni ajutătoare. Dacă este terenul nostru putem face locuințe sociale acolo.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 37 /30.03.2016


 

14. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor trupuri de pășune aparținând Municipiului Gherla

Domnul Kis Ludovic Attila prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 38 /30.03.2016


 

15. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

Domnul Farcaș Nicușor prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuţii:

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu: Cum se traduce că la punctul următor cu Zilele Orașului, se spune : cheltuielile de la aceste 3 manifestări se iau de la Zilele Orașului.

Dl. Farcaș Nicușor : Pentru zilele orașului cheltuielile, adică pentru activități culturale s-au aprobat o sumă de 2 miliarde. Din acea sumă se vor plăti și aceste cheltuieli. Acea sumă nu este dedicată special zilelor orașului.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu: Cele 200.000 sunt pentru toate activitățile, știu eu inclusiv pentru Trio Instrumental, etc.

Dl. Farcaș Nicușor : Toate care nu fac parte din activitățile Casei de Cultură. La Casa de Cultură s-a aprobat un program cultural.

Consider că sunt suficienți bani pentru Zilele Municipiului și putem să luăm acești bani.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 39 /30.03.2016


 

16. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea unor masuri organizatorice pentru desfăşurarea“ ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA “ – 2016

Domnul Farcaș Nicușor prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuţii:

Dl. Consilier Hiticaș Andrei: Sunt nelămuriri referitoare la dată. Credeți că este bine.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Este 6 iunie, a II-a zi după alegeri.

Dl. Primar : În săptămâna aceia. Începe miercuri, joi, vineri, sâmbătă duminică.

În spiritul consecvenței, în data de 11 iunie sunt zilele Sfântului Grigore Iluminătorul, și noi, în toți acești ani am fixat zilele orașului Gherla cu acest prilej.

Dl. Consilier Torok Balint : În anii anteriori s-au dat diplome de merit pentru elevi.

Dl. Primar : Se vor premia olimpicii anului 2014-2015 plus ce olimpiade se vor termina până atunci. Fazele județene se termină în perioada aceasta. Exact același lucru s-a întâmplat și înainte.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.40 /30.03.2016

 

17. Referat şi proiect de hotărâre privind returnarea unor elemente aparținând Municipiului Gherla și concesionate Companiei de Apă Someş S.A

Domnul Farcaș Nicușor prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Discuţii:

Dl. Consilier Herman Mircea : Se restituie această proprietate, la ce va folosi orașului această proprietate și ce cheltuieli va genera luarea în administrare, trebuie asigurată paza, dezafectare. Era un principiu poluatorul plătește.

Dl. Secretar : Este vorba de sediul...

Dl. Consilier Herman Mircea : Eu vorbesc de bazine, care nu vor folosi absolut la nimic.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Se pot folosi, facem acolo un cartier rezidențial. Nu există ca un bun pe care îl primim să nu îl putem folosi. Numai să avem idei și bani.

Dl. Secretar : Pentru sediu vă pot spune că există o notificare în temeiul legii plus un proces pe rol și probabil că îl vom restitui în natură, iar celelalte elemente de inventar pe care le-am menționat urmează ca ulterior autoritatea executivă să vină cu propuneri, tot în fața dvs. , pentru a hotărî tot dvs. dacă este cazul cu privire la destinație.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 41 /30.03.2016

 

18. Referat privind aprobarea Contractului de exploatare a filmelor in Cinematograful „Pacea” din Municipiul Gherla

Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 42 /30.03.2016


 

19 Referat şi proiect de hotărâre privind nominalizarea domnului Herman Mircea Traian în comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherla

Domnul Secretar prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuții se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR. 43 /30.03.2016


 

20. Referat şi proiect de hotărâre atribuirea în folosință gratuită, către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, a unui teren situat în Municipiul Gherla , în vederea amplasării unei stații automate de monitorizare a calității aerului

Doamna Pop Simona prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă coreferatele comisiilor de specialitate.

Nefiind întrebări şi discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi se adoptă:

HOTĂRÂREA NR.44 /30.03.2016


 

22. Diverse

Dl. Consilier Corăbean Mircea : În calitate de reprezentant al Consiliului Local în AGA la Compania de Apă Someș vreau să vă spun că a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe 2016 care prevede 300.000 de lei pe venituri și cheltuieli de 191.000.

Cheltuielile pe anul 2016 vor fi sub cele executate în 2015. Compania de Apă nu are datori.

Proiectele europene în derulare se bazează pe POS Mediu 1 și duce la efectuarea unor economii prin schimbarea soluțiilor proiectate inițial.

Obiective și criterii de performanță : Creșterea creductibilității la 84 de lei pe salariat mai mare decât în 2015 adică crește valoarea muncii angajaților.

La 1.000 de lei investiți este o recuperare e 863 de lei.

Raportul de activitate pe 2015 semestrul 2 vis-a-vis de 2014 este de 6000 de branșamente noi de apă și peste 200 de noi puncte de canalizare.

Dl. Consilier Măhălean Septimiu : Revin asupra concesiunii de la Sărătură din punctul meu de vedere ar trebui ca executivul să investească acolo în primul rând. In al II-lea rând trebuie făcut drumul și mă gândesc că acei 2 km de drum care nu necesită o fundație și o investiție foarte mare să fie în vederea administrației .

Consider că în momentul în care cineva va accepta să concesioneze va fi binevenită și o investiție din partea noastră.

Dna Consilier Trif Iulia: Duminica trecută a avut loc un incendiu la o casă din Gherla pe str. Crișan. Doresc să știu dacă din fondul de urgență avem disponibil ceva .

Dl. Consilier Zegrean Grigore : Aș dori ca și cetățenii din oraș să iasă în fața caselor să facă curățenie.

Și fiecare cetățean să vegheze un pic de aspectul străzii.

Dl. Consilier Herman Mircea : Poate că nu am fost destul de atent, dar să nu plec totuși cu o nelămurire. Redevența de la Sărătura mi se pare cam mare.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Se împarte la 25 de ani.

Dl. Primar : 1800 euro/an vine ,150 de euro/lună. Atâta este redevența.

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu: Licitația se face pe 49 de ani, dar deocamdată banii sunt calculați la 25 de ani. Eu așa am înțeles.

Dl. Consilier Oprea Ioan: Aș dori, dacă se poate să fie schimbate băncile din parc, cele care sunt uzate la maxim, sau sunt din beton. Am cerut de multe ori în consiliu să se asfalteze aleea de lângă aparatele de fitness.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Este intenție de a se pune limitatoare de viteză la intersecția străzii L. Rebreanu cu G. Coșbuc?

Dna Pop Simona : Da. S-a dat deja comandă.

Dl. Primar : Strada L. Rebreanu este predată la Drumurile Județene și pe perioada garanției intervin ei și rămâne la ei. După ce se termină garanția revine la noi.

Dl. Consilier Hiticaș Andrei : Invit pe toți consilierii vinei 1 aprilie ora 17 cum mic cu mare să participați la o acțiune de ecologizare organizată de niște tineri.

Dl. Consilier Sămărtean Iuliu : Pentru grupa 6 lot.2 în ce stadiu este licitația la primărie?

Dl . Consilier Drăgan Ovidiu : Revin cu solicitarea de 2 de ani de zile ca zona, aleea din spatele blocurilor de pe str. Clujului să fie în atenția municipalității.

Dl. Primar : Ref. la Drumul Sărăturii. El este deja în lucru. Este SF pt. amenajare 1,8 km pentru acel drum. Attila a lucrat la identificare pentru că nu l-am găsit în acte. Este pornit SF-ul pentru amenajare Drum Sărătură.

Urmează, proiectul , licitația , s-ar putea ca anul acesta, dacă nu sigur de la anul îl vom prinde în execuție.

În legătură cu incendiul de pe str. Crișan. Am primit cerere, am studiat HCL , avem un singur impediment. Este suma. Avem și buget singurul lucru unde ne împiedicăm este faptul că beneficiază numai cei care au ajutor social.

Pentru aceste cazuri avem suma generală, avem suma individualizată prin HCL dar condiția este că, beneficiază doar cei care au ajutor social.

Referitor la asfaltarea parcului și a aleilor. În anul acesta probabil că în luna mai, când timpul ne va permite vom asfalta cu prioritate parcul, după ce se vor astupa gropile acolo unde s-a frezat.

Referitor la grupa a VI-a există 3 loturi. La lotul 1 s-a predat amplasamentul, în mod normal după data de 4 aprilie trebuie să înceapă lucrul, aici ne referim la cele 6 străzi care sunt în spatele penitenciarului. Mai avem un capăt acolo de acum 2 ani de zile 1 Mai, acolo nu putem să intrăm pentru că lucrarea la Penitenciar cu zidul Penitenciarului deocamdată ne împiedică pentru că nu-i dărâmat . Acolo încă suntem în termen.

Lotul 2 de care probabil m-ai întrebat este de 125 de miliarde va fi deschisă licitația online pe data de 21.04.2016. De acolo încolo în mod normal în 4-5 săptămâni ar trebui să dăm drumul la lucrări.

Iar grupa a III-a unde sunt 28 de străzi la rectificarea de buget din iulie , o parte din bani îi vom dirija spre acest lot, sperăm să demarăm și acolo licitația. Avem toate avizele la zi suntem pregătiți ne trebuie numai bugetul și să dăm drumul la licitație.

Astăzi cei care ați accesat internetul ați văzut că a fost recepție la Centrul de Informare Turistică. În următoarele 2 luni de zile după ce parcurgem timpii necesari pentru scoatere la concurs a posturilor va fi deschis și acest centru.

Referitor la str. Clujului. De ce nu am dat curs acestui lucru, von anul acesta pentru că așa cum bine știți noi am aprobat în urma cu un an , sau 2, construcția acelui bloc și acolo s-a intrat cu mașini grele .

Dl. Consilier Drăgan Ovidiu : Nici nu a avut aprobare să circule pe acolo. A circulat roată.

Dl. Primar : Anul acesta este prins la ADP să se asfalteze și parcările și aleile din spatele de pe str. Clujului.

Ref. la problema cu gunoiul. Sigur că nu este în regulă că se depozitează gunoaie și la drumul de la Sărătură, cum nu este în regulă să se depoziteze pe str. Hășdății din moment ce Gherla este un caz fericit și are o rampă temporară de gunoi funcțională așa cum nu are nici un alt municipiul din jud. Cluj. In ultima vreme are Municipiul Cluj-Napoca.

La mediu am depus toate actele pentru a II-a rampă de gunoi care nu va ajuta să stocăm acolo cam pe 2 ani de zile gunoiul. Să sperăm că în acest timp se va finaliza Ecometropolitan- Pata Rât, până atunci noi vom da drumul la betonarea acelei suprafețe și atunci problema cu gunoiul menajer la Gherla este rezolvat pe următorii 2,3 ani de zile. Sigur că o să fim obligați într-o lună sau două să luăm în calcul majorarea tarifului pentru transportul după depozitare, pentru că noi suntem obligați la final să le transportăm la Pata Rât într-un centrul autorizat.

După ce avem finalizată rampa ADP-ul o să pregătească și o să fim informați referitor la această sumă.

Noi avem depus pe fonduri UE un proiect pentru reabilitarea primăriei. Dacă se va aproba acel proiect și vom fi în construcție, înseamnă la la un moment dat și parterul, sau etajul 1 o să trebuiască să-l ducem undeva. Ca să putem să-l ducem undeva singurele camere libere pe care le avem proprietate primăriei sunt etajul de la fost Cooperativă Meseriașul unde actualmente au sediul câteva partide politice. Acea clădire la rectificarea din iulie o să prindem bani pentru reabilitarea acelor camere și o să fim obligați probabil pe 6 luni, pe un an de zile să ne mutăm ca să fie aici liber.

Dl. Consilier Kulcsar Stefan : Am rugămintea să dați dispoziție la pompieri să facă verificarea hidranților și semnalizarea acestora.

Dl. Primar: Funcționalitatea hidranților aparține de Compania de Apă , domnul Drăgan Eugen și dl. Borbel au în minte acest lucru.

 

Lucrările ședinței au luat sfârșit.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

DRĂGAN IONEL OVIDIU

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

 

Întocmit

Adriana Balint

Ședința a început la ora 16.00 și s-a terminat la ora 18.00. La ședință au participat toți consilierii locali. Din partea executivului a participat până la sfârșitul ședinței dl. Primar, dl. Secretar, dl. Farcaș Nicușor, dna Pop Simona, dna Balint Adriana.

 


Vezi dezbaterea in format PDF

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 18.01.2016 , cu ocazia ședinței publice de indata a Consiliului Local Gherla.

La ședință participă un număr de 8 consilieri locali respectiv : Neselean Ioan, Iuhos Tamas, Torok Balint, Kolcsar Stefan, Corăbean Mircea, Apahidean Sorinel, Trif Iulia, Farcas Dorin.

Ședința nu este legal constituită.

Şedinţa publică de indată a Consiliului Local Gherla a fost convocată prin Dispoziția Primarului cu nr. 73/18.01.2016 în temeiul prevederilor art. 39, alin. 4 şi art. 68, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Lucrările ședinței au luat sfârșit.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

JUHOS TAMAS

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

Întocmit :Balint Adriana


Vezi dezbaterea in format PDF

Înapoi