TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 3/21.01.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Lacului de Agrement situat în Parcul Mare al Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 2/21.01.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil situat în sat Băița fn, fosta încăpere a C.A.P.

HOTĂRÂREA NR. 1/07.01.2021 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe anul 2020 din excedentul bugetului local

HOTĂRÂREA NR. 112/29.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

HOTĂRÂREA NR. 111/21.12.2020 privind aprobarea acordului în vederea reabilitării, modificări interioare, mansardare corp C1, modificării corp C2 pentru imobilul situat în municipiul Gherla P-ța Libertății nr. 2

HOTĂRÂREA NR. 110/21.12.2020 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.11.2020

HOTĂRÂREA NR. 109/21.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

HOTĂRÂREA NR. 108/21.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

HOTĂRÂREA NR. 107/21.12.2020 Privind desemnarea unor membrii în Consiliile de administraţie la instituţiile şcolare şi preşcolare

HOTĂRÂREA NR. 106/21.12.2020 Privind modificarea H.C.L. nr. 99/28.09.2016 referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 60/26.07.2012 referitoare la componența Comisiei de Sistematizare a Circulației în Municipiul Gherla și a Regulamentului de funcți

HOTĂRÂREA NR. 105/21.12.2020 Privind numirea și mandatarea reprezentanților acționarului unic–Municipiul Gherla în Adunarea Generala a Acționarilor a SC ADP Gherla SA

HOTĂRÂREA NR. 104/21.12.2020 Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021

HOTĂRÂREA NR.103/26.11.2020 privind aprobare cont de executie

HOTĂRÂREA NR.102/26.11.2020 privind aprobare rectificare BVC

HOTĂRÂREA NR.101/26.11.2020 privind desemnare reprezentant SC AgroTransilvania