TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 18/28.01.2021 privind aprobarea Regulamentului destinat deținerii câinilor si accesul persoanelor însoțite de câini în Municipiul Gherla Luând

HOTĂRÂREA NR. 17/28.01.2021 Privind aprobarea regulamentul de vânzare a locuințelor de tip ANL și a anexelor acestuia

HOTĂRÂREA NR. 16/28.01.2021 privind constituirea la nivelul Municipiului Gherla a Comisiei Locale de Ordine Publică

HOTĂRÂREA NR. 15/28.01.2021 Privind modificarea art. 2 al HCL nr. 24/27.02.2020 privind stabilirea coeficienților care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate

HOTĂRÂREA NR. 14/28.01.2021 privind împuternicirea Primarului Municipiului Gherla în vederea atestării persoanelor fizice pentru dobândirea calității de administrator condominii

HOTĂRÂREA NR. 13/28.01.2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 86/24.09.2020 care modifică HCL 75/2020 privind acordarea unor facilități fiscale

HOTĂRÂREA NR. 12/28.01.2021 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local Gherla în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității la instituțiile școlare și preșcolare

HOTĂRÂREA NR. 11/21.01.2021 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul TETAROM SA

HOTĂRÂREA NR. 10/21.01.2021 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul Companiei de Apă Someș SA

HOTĂRÂREA NR. 9/21.01.2021 privind desemnarea unui consilier local, în calitate de membru al Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale S. g. al Municipiului Gherla, domnul R. M., pentru anul 2020

HOTĂRÂREA NR. 8/21.01.2021 Privind desemnarea unor membrii în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Gherla

HOTĂRÂREA NR. 7/21.01.2021 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ, de pe raza Municipiului Gherla, pentru anul școlar 2021-2022

HOTĂRÂREA NR. 6/21.01.2021 privind comasarea imobilelor înscrise în CF 829 Gherla top 240, 244c și CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244a, 244b în suprafața măsurată de 7719 mp categoria de folosință curți construcții, aferent Liceului Teoretic Ana Ipătesc

HOTĂRÂREA NR. 5/21.01.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în sat Hășdate la nr. 11, fosta încăpere a C.A.P.

HOTĂRÂREA NR. 4/21.01.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil format din 2 încăperi, în suprafața totală de 31 mp, din Municipiul Gherla, str. Dragoș Vodă, nr. 2