TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 95 DIN 28.09.2016 Privind stabilire masuri reparatorii în temeiul legii 18/1991

HOTARAREA NR . 94/28.09.2016 privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

HOTĂRÂREA NR. 93/28.09.2016 privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în baza cărora Primarul Municipiului Gherla numeşte şi eliberează din funcţie administratorul public, precum şi a Regulamentului privind organizarea şi desfă

HOTĂRÂREA NR. 92 din 13.09.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016

HOTĂRÂRE NR. 91/13.09.2016 Privind mandatarea domnului Primar să reprezinte Consiliul Local Gherla la ședința organizată în vederea desemnării reprezentanților consiliilor locale în Consiliul pentru Dezvoltare Regională al regiunii de dezvoltare Nord-Ve

HOTĂRÂREA NR. 90/13.09.2016 Privind aprobarea clauzelor actului adițional de modificare a contractului de asociere dintre Municipiul Gherla și Fundația Teka aprobat prin HCL nr 80/2009, prin acceptarea Fundației ,,Communitas’’ ca și asociat terțiar

HOTĂRÂRE NR. 89/31.08.2016 Privind desemnarea unor membrii în Consiliile de administraţie la instituţiile şcolare şi preşcolare

HOTĂRÂREA NR. 88/31.08.2016 Privind acceptarea donației unei suprafețe de teren 281 mp. înscris în cu CF nr. 54633 Gherla situat în Gherla str. Hașdății FN jud. Cluj

HOTARAREA NR . 87 / 31.08.2016 privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

HOTĂRÂREA NR. 86/31.08.2016 Privind modificarea HCL nr. 37/26.05.2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

HOTARAREA NR . 85/ 31.08.2016 privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

H O T Ă R Â R E A Nr. 84 din 31.08.2016 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii la Cantina de Ajutor Social Gherla

HOTĂRÂRE NR. 83/24.08.2016 Privind desemnarea unor membrii în Consiliu de administraţie la Liceul Teoretic cu predare în limba maghiară Gherla

HOTĂRÂREA nr.82/28.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului GHERLA din județul Cluj în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI REGIONALE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DIN BAZINUL HIDROGRAFIC SOMEȘ-TISA

HOTĂRÂREA NR. 81/28.07.2016 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Gherla în Adunarea Generală a a Acţionarilor din cadrul SC „TETAROM” SA CLUJ