TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTARAREA NR. 125/20.12.2016 Privind aprobarea Planului local de acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor Perioada 2017 – 2019

HOTĂRÂREA NR. 124 DIN 20.12.2016 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017

HOTARAREA NR . 123 /20.12.2016 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.11.2016

HOTĂRÂRE NR . 122/ 20.12.216 privind aprobarea înființării unei Unități de Transfuzie Sanguină în cadrul Spitalului Municipal Gherla

HOTĂRÂREA NR. 121 din 09.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor autofinantate pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR. 120 din 06.12.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR. 119 DIN 06.12.2016 privind stabilirea unor taxe pentru utilizarea patinoarului artificial din Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 118 din 24.11.2016 privind aprobarea tarifului de incarcare, transport si depozitare a deseurilor menajere si industriale nepericuloase de pe Rampa Municipala Gherla la Depozitul integrat al deseurilor Odorheiu Secuiesc (Platoul Cekend), d

HOTĂRÂREA NR. 117/24.11.2016 Privind aprobarea încărcării, transportului și depozitării deșeurilor municipale provenite de pe raza municipiului Gherla şi localitățile componente Băiţa , Hăşdate şi Silivaş, din Facilitatea de stocare temporară deșeur

HOTĂRÂREA NR. 116/21.11.2016 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul U.A.T. – Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 115/24.11.2016 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2016-2017

HOTĂRÂREA NR. 114/24.11.2016 Privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 52375 nr. cadastral 52375, situat în Municipiul Gherla

HOTARĂREA NR.113/24.11.2016 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si serviciilor publice de interes local pentru anul 2017

HOTĂRÂRE NR. 112 / 21.11.2016 PRIVIND APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL „RESTAURAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI GHERLA – IMOBILUL SITUAT PE STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 16, CASA LASZLOFFY”

HOTĂRÂRE NR. 111/27.10.2016 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local Gherla în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității la instituțiile școlare și preșcolare