TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 25 din 30.03.2017 privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR. 24 din 30.03.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017

HOTĂRĂREA NR.23/30.03.2017 Privind actualizarea componenței Grupului de lucru local (G.L.L.) Gherla pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome, pentru perioada 2017 – 2020, în mun

HOTĂRÂREA NR. 22/30.03.2017 privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrana personalului din cadrul Serviciului de Politie locala din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 21 DIN 30.03.2017 Privind atribuirea unor parcele de teren în vederea emiterii titlurilor de proprietate

H O T Ă R Â R E A NR. 20/30.03.2017 Privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Gherla și Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului” Nicula

Hotărârea nr. 19 /20.03.2017 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, de către Consiliul Local al Municipiului Gherla, a unei suprafeţe de teren pentru construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, pe toată durata executării i

HOTARAREA NR. 18/20.03.2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții pentru înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică r

HOTARÂREA NR.17/20.03.2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, mansardare, reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1din Gherla, strada Liviu Rebreanu,

H O T Ă R Â R E A nr.16/23.02.2017 Pentru modificarea HCL nr.68/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate

H O T Ă R Â R E A NR. 15/23.02.2017 Privind constituirea comisiei pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație a ADP Gherla SA

HOTĂRÂREA NR. 14/23.02.2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Sistem de supraveghere video în Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 13 din 23.02.2017 privind abrogarea HCL nr. 53 / 20.07.2014 și parcelarea terenului înscris în C.F. 52140 ( C.F. vechi nr. 1466 ) nr. top. 1138 / 3/1/2/1/1/1/1/1/1/2/2/53/1/1/2/1/1 proprietatea publică a Municipiului Gherla

H O T Ă R Â R E A nr. 12/23.02.2017 Privind validarea unui unui mandat de consilier local

H O T Ă R Â R E A NR. 11/23.02.2017 Privind constatarea încetării unui mandat de consilier local