TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 93/08.10.2021 privind aprobarea contravalorii operațiunilor de depozitare temporară a deșeurilor la Cluj -Napoca

HOTĂRÂREA NR. 92/30.09.2021 Privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului INOVARE SOCIALĂ PENTRU GHERLA din cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

HOTĂRÂREA NR. 91/30.09.2021 privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Liviu Rebreanu FN

HOTĂRÂREA NR. 90/30.09.2021 privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla str. 16 Februarie nr.11

HOTĂRÂREA NR. 89/30.09.2021 privind aprobarea conceptului de locuințe colective mici pe raza Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 88/30.09.2021 privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str. Hășdății F.N. în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

HOTĂRÂREA NR. 87/30.09.2021 privind aprobarea vânzării parcele teren către proprietar imobil situat în Municipiul Gherla str. Tineretului/str. Sütő György, str. Liviu Rebreanu atribuite conform HCL 22/29.03.1999 și HCL 79/30.08.2007

HOTĂRÂREA NR. 86/30.09.2021 Privind atribuirea unei parcele de teren în vederea emiterii titlului de proprietate

HOTĂRÂREA NR. 85/30.09.2021 Privind desemnarea unor membrii în Consiliile de Administrație la instituțiile școlare

HOTĂRÂREA NR. 84/30.09.2021 Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului P. F.

HOTĂRÂREA NR. 83/30.09.2021 Cu privire la aprobarea rutelor, stațiilor și intervalul orar de transport al microbuzelor școlare în anul școlar 2021-2022

HOTĂRÂREA NR. 82/22.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local și bugetului activităților autofinanțate pe anul 2021

HOTĂRÂREA NR. 81/26.08.2021 Privind reglementarea circulației rutiere pe str. Gheorghe Barițiu, str. Ștefan cel Mare și str. Gheorghe Șincai din Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 80/26.08.2021 privind aprobarea înființării unui SENS GIRATORIU pe str. Parcului din Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 79/26.08.2021 privind aprobarea înființării unui SENS GIRATORIU în intersecția str. Avram Iancu cu str. Dragoș Vodă și str. Armenească din Municipiul Gherla