H O T Ă R Â R E A Nr. 84 din 31.08.2016 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii la Cantina de Ajutor Social Gherla


Înapoi