HOTĂRÂREA NR. 30/31.03.2021 referitor la modificarea HCL nr. 87/26.11.2015 cu privire la transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 450 mp. din Gherla str. Fizeșului FN concesionat prin contractul de concesiune nr. 8/24.06.1993


Înapoi