HOTĂRÂREA NR. 29/31.03.2021 privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 50 mp cu nr. cadastral 55876 și 29 mp cu nr. cadastral 55874 situate în Municipiul Gherla , str. Mureșului F.N. jud. Cluj


Înapoi