HOTĂRÂREA NR. 27/25.02.2021 privind comasarea imobilelor înscrise în CF 829 Gherla top 240, 244/c/1 și CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244, 244a, 244b și top 245 (fără CF) în suprafața totală măsurată de 7719 mp categoria de folosință curți construcții,


Înapoi