HOTĂRÂREA NR. 25/25.02.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire drum de acces în municipiul Gherla, str. Tineretului F.N. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal


Înapoi