HOTĂRÂREA NR. 20/25.02.2021 Privind aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2021, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completăr
AnexaÎnapoi