HOTĂRÂREA NR. 15/28.01.2021 Privind modificarea art. 2 al HCL nr. 24/27.02.2020 privind stabilirea coeficienților care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate


Înapoi