HOTĂRÂREA NR. 11/21.01.2021 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul TETAROM SA


Înapoi