HOTĂRÂREA NR. 6/21.01.2021 privind comasarea imobilelor înscrise în CF 829 Gherla top 240, 244c și CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244a, 244b în suprafața măsurată de 7719 mp categoria de folosință curți construcții, aferent Liceului Teoretic Ana Ipătesc


Înapoi