HOTĂRÂREA NR. 112/29.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020
AnexaÎnapoi