HOTĂRÂREA NR. 111/21.12.2020 privind aprobarea acordului în vederea reabilitării, modificări interioare, mansardare corp C1, modificării corp C2 pentru imobilul situat în municipiul Gherla P-ța Libertății nr. 2


Înapoi