19 mai

Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Str. Clujului, f.n. (nr. Cad. 51364) în UTR 19, în scopul “Construire casă familială P+E, împrejmuire și utilități”,

                                                           APROBAT

                                                                         PRIMAR,

                                                                                                 NESELEAN IOAN

 

 

 

ANUNŢ   IMPORTANT

 

 

              Potrivit Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin H.C.L. nr. 24/31.03.2011, Primăria Municipiului Gherla aduce la cunoştinţă publică că dl. BOB AUGUSTIN-DANIEL și soția BOB IOANA-MARIA, domiciliați în Gherla, Str. Mesteacănului, nr. 3, ap. 25, Jud. Cluj, intenţionează să elaboreze un „Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Str. Clujului, f.n. (nr. Cad. 51364) în UTR 19, în scopul “Construire casă familială P+E, împrejmuire și utilități”, fără a respecta condițiile prevăzute în Regulamentul Local de Urbanism aprobat, adică retrasă la aprox. 25,67 m față de stradă și la 0,60 m față de limita de proprietate nord-estică.

          Construcţia (casa) va avea regim de înălţime P+E şi o suprafaţă construită de aprox. 103 mp.

Solicităm publicului interesat ca până la data de 05.06.2017, să trimită în scris observaţiile sau sugestiiile privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism „Plan de Urbanism de Detaliu” referitor la “Construire casă familială P+E, împrejmuire și utilități”, în Gherla, Str. Clujului, f.n., iniţiată de dl. BOB AUGUSTIN-DANIEL și soția BOB IOANA-MARIA.

        Observaţiile sau sugestiile, în scris, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Gherla, cam. 28, Secretariat.

     

Data   19.05.2017

Înapoi la știri și anunțuri