17 mai

Rezultat final privind selectia partenerilor

Nr. 5418 / 17.05.2017                                                                              

                                                                                                          

REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE A PARTENERILOR

 

pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 –2020 (POCU),”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1.

 

În conformitate cu prevederile:

 

  • O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;

 

  • H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

 

  • OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

 

- Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale POCU 2014 - 2020 și  Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice POCU 2014 - 2020, publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro;

 

Comisia constituită în baza Dispoziției Primarului Municipiului Gherla nr.461/27.04.2017, a procedat azi 17.05.2017 – ora 11:30, la validarea rezultatului final al selectiei partenerilor, pentru incheierea unui acord de parteneriat  , în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 –2020 (POCU),”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1., ca urmare a faptului că nu au fost depuse contestații în termenul (17.05.2017 – ora 11:00) prevăzut în anunțul de selecție.

 

 

Nr.

crt.

Denumire ofertant – participant la selecție

Punctaj

Rezultat final

 

1.

 

Asociația ”Oastea Domnului” – filiala Gherla

 

92 puncte

 

Admis

 

2.

 

S.C.BUSINES ENTERPRISE SOLUTION TG S.R.L.

 

85 puncte

 

Admis

 

 

COMISIA DE EVALUARE

 

                                                                Președinte  -  Caraba Rozsika

                                                                Membrii     -  Cunțan Nicu

                                                                                   -  Oltean Alina

 

Vizualizeaza aici fisierul in format PDF.

Înapoi la știri și anunțuri