15 mai

Servicii de organizare a Zilelor Municipiului Gherla 2017 si servicii conexe

Prezentul anunt are corespondent anuntul publicitar nr.  92662      postat in SEAP in data de 09.05.2017 la categoria Administrare-Publicitate-Anunturi.

Invitatie de participare - servicii artistice + caiet de sarcini.

/web/upload/achizitii%20publice/servicii/Zilele%20Orasului%202017/invitatie%20participare%20servicii%20%20artistice.pdf

/web/upload/achizitii%20publice/servicii/Zilele%20Orasului%202017/caiet%20sarcini%20servicii%20artistice%20%202017.pdf

Invitatie de participare - materiale de promovare + caiet de sarcini

/web/upload/achizitii%20publice/servicii/Zilele%20Orasului%202017/invitatie%20participare%20materiale%20%20promo.pdf

/web/upload/achizitii%20publice/servicii/Zilele%20Orasului%202017/caiet%20sarcini%20materiale%20%20promotionale%20zilele%20orasului%202017.pdf

Invitatie de participare - Servicii de amplasare,vidarjare si intretinere toalete ecologice + caiet de sarcini

/web/upload/achizitii%20publice/servicii/Zilele%20Orasului%202017/invitatie%20participare%20toalete.pdf

/web/upload/achizitii%20publice/servicii/Zilele%20Orasului%202017/caiet%20sarcini%20organizare%20zilele%20%20orasului%202017.pdf

Clauze contractuale

/web/upload/achizitii%20publice/servicii/Zilele%20Orasului%202017/clauze%20contractuale.pdf

/web/upload/achizitii%20publice/servicii/Zilele%20Orasului%202017/Model%20contract%20scena.pdf

/web/upload/achizitii%20publice/servicii/Zilele%20Orasului%202017/Model%20contract%20sonorizare%20lumini%20si%20efecte%20de%20scena.pdf

Formulare si declaratii

/web/upload/achizitii%20publice/servicii/Zilele%20Orasului%202017/Formulare%20zilele%20orasului%20Gherla.docx

-se solicita si certificat de inregistrare ONRC sau alte documente din care sa rezulte  ca obiectul de activitate al operatorului economic corespunde cu serviciile prestate  

Termenul limita de primire oferte : 15.05.2017, ora 15:00

Informatii suplimentare:

Ofertele depuse in alt termen decat cel oferit de autoritatea contractanta respectiv data publicarii prezentului anunt si termenul limita de primire oferte , vor fi returnate nedeschise.

Eventualele clarificari vor fi transmise la adresa primarie_gherla@yahoo.com  Raspunsurile vor fi publicate la adresa http://gherla.ro/informatii/stiri-si-anunturi 

In situatia in care ofertantul cu pretul cel mai scazut nu va indeplinii conditiile de participare/ refuza incheierea contractului poate fi selectionat/contactat ofertantul clasat pe locul 2.

 

Clarificare nr.1 

 

 Clarificare nr. 1 din 10.05.2017: Va rugam sa ne transmiteti caietul de sarcini pentru achizitia "SERVICI DE ORGANIZARE A ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA 2017 SI SERIVCII CONEXE" intrucat nu l-am regasit pe site-ul primariei.

 

raspuns: 

Caietele de sarcini pentru achizitia SERVICII DE ORGANIZARE A ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA 2017 și SERVICII CONEXE se regăsesc pe Primăria Municipiul Gherla la secțiunea STIRI ȘI ANUNȚURI.

 

 

Primăria Municipiul Gherla

 

 

 Vă transmit linkurile directe pentru caietele de sarcini:

http://gherla.ro/web/upload/achizitii%20publice/servicii/Zilele%20Orasului%202017/caiet%20sarcini%20servicii%20artistice%20%202017.pdf

 

http://gherla.ro/web/upload/achizitii%20publice/servicii/Zilele%20Orasului%202017/caiet%20sarcini%20materiale%20%20promotionale%20zilele%20orasului%202017.pdf

 

http://gherla.ro/web/upload/achizitii%20publice/servicii/Zilele%20Orasului%202017/caiet%20sarcini%20organizare%20zilele%20%20orasului%202017.pdf

Clarificare nr.2 

Referitor la achizitionarea de servicii artistice pentru zilele Municipiului Gherla, dorim sa va facem urmatoarea cerere de clarificare:

Sunt 43 loturi, si vor fi mai multi participanti, iar la capitolul 3, prevederi finale, se specifica ca prestatorul va asigura transportul, masa si cazarea artistilor, si alte servicii care nu sunt incluse, inclusiv taxele UCMR ADA.

Va rugam sa specificati daca doriti un organizator de spectacole (antreprenor).

De regula aceasta se aplica cand un organizator de spectacole (antreprenor) ia tot pachetul de la o primarie, acesta mai vine cu comercianti, sa isi acopere cheltuielile, si plateste toate aceste lucruri.

In cazul de fata sunt 43 de loturi separate, si mai multi participanti prestatori vor fi aici, si nu se stie cine si ce trebuie sa plateasca. In cazul cand sunt artisti separat, taxa UCMR, se plateste separat din onorariul fiecaruia. Va rugam sa specificati si daca se pot transmite ofertele si electronic pe fax si email.

Raspuns:

Prestatorul fiecarui lot, se obliga sa plateasca taxele privind drepturile de autor catre UCMR ADA, daca este cazul, conform reglementările in vigoare si caietului de sarcini

Ofertele se vor trimite in plic sigilat la sediul Primariei, conform mentiunilor din invitatia de participare.

Înapoi la știri și anunțuri