28 aprilie

Anunt Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Str. Castanilor, nr. 27, în scopul “Desființare corp C2 și C3 și construire casă familială P, împrejmuire și utilități”,

                                                           APROBAT

                                                                         PRIMAR,

                                                                                                 NESELEAN IOAN

 

 

 

ANUNŢ   IMPORTANT

 

 

              Potrivit Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin H.C.L. nr. 24/31.03.2011, Primăria Municipiului Gherla aduce la cunoştinţă publică că dl. SIGHEARTĂU PAUL-ANDREI și soția SIGHEARTĂU ANDREEA-MIA, domiciliați în Gherla, Str. Clujului, nr. 4B, sc. 2, ap. 16, Jud. Cluj, intenţionează să elaboreze un „Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Str. Castanilor, nr. 27, în scopul “Desființare corp C2 și C3 și construire casă familială P, împrejmuire și utilități”, fără a respecta condițiile prevăzute în Regulamentul Local de Urbanism aprobat, adică retrasă la aprox. 36 m față de stradă, la 1,10 m față de limita de proprietate nordică și la 2,10 m față de limita de proprietate sudică.

          Construcţia (casa) va avea regim de înălţime P şi o suprafaţă construită de aprox. 122 mp.

Solicităm publicului interesat ca până la data de 15.05.2017, să trimită în scris observaţiile sau sugestiile privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism „Plan de Urbanism de Detaliu” referitor la “Desființare corp C2 și C3 și construire casă familială P, împrejmuire și utilități”, în Gherla, Str. Castanilor, nr. 27, iniţiată de dl. SIGHEARTĂU PAUL-ANDREI și soția SIGHEARTĂU ANDREEA-MIA.

        Observaţiile sau sugestiile, în scris, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Gherla, cam. 28, Secretariat.

     

Data   27.04.2017

Înapoi la știri și anunțuri