21 aprilie

FURNIZARE PRODUSE IT

Prezentul anunt corespunde anunțului de publicitate nr. 88452 din data de 21.04.2017 publicat în SEAP, la categoria Administrare- Publicitate-Anunțuri.

/web/upload/achizitii%20publice/furnizare/calculatoare/anunt%20publicitate.pdf

/web/upload/achizitii%20publice/furnizare/calculatoare/Formulare.docx

/web/upload/achizitii%20publice/furnizare/calculatoare/specificatii%20tehnice%20IT.pdf

Termen limita primire oferte: 28.04.2017

Informatii suplimentare: Ofertele publicate în alt termen si sub alt nume decât cel oferit de Autoritatea Contractanta, respectiv data publicarii prezentului anunt si termenul limita de primire oferte, nu vor fi luate în considerare.

Informatii suplimentare: • Eventualele clarificari vor fi trimise pe adresa de email: nikitamv2002@yahoo.com.au.

Raspunsurile vor fi publicate la adresa: http://gherla.ro/informatii/stiri-si-anunturi. • În situatia în care ofertantul cu pretul cel mai scazut nu va îndeplinii condi?iile de participare/refuza încheierea contractului, poate fi selectat/contactat ofertantul clasat pe locul doi.

 

 
Înapoi la știri și anunțuri