26 octombrie

Anunt elaborare „Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Str. Hășdății, f.n., în UTR 9 Gherla, în scopul “CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”,

 APROBAT

                                                                         PRIMAR,

                                                                                                 NESELEAN IOAN

 

 

 

ANUNŢ   IMPORTANT

 

 

              Potrivit Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin H.C.L. nr. 24/31.03.2011, Primăria Municipiului Gherla aduce la cunoştinţă publică că BOTA RAREȘ-ADRIAN și BOTA LAVINIA-ADINA, cu domiciliul în Gherla, intenţionează să elaboreze un „Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Str. Hășdății, f.n., în UTR 9 Gherla, în scopul “CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”, fără a respecta condițiile prevăzute în Regulamentul Local de Urbanism aprobat, locuința fiind amplasată la  la  distanță de 1,00 m față de limita de proprietatea de la nord-est.

          Locuința nouă va avea regim de înălţime P+M şi o suprafaţă construită de aprox. 110 mp.

Solicităm publicului interesat ca până la data de 09.11.2020, să trimită în scris observaţiile sau sugestiiile privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism „Plan de Urbanism de Detaliu” referitor la “Construire casă familială, împrejmuire și utilități, în Gherla, Str. Hășdăți, f.n., iniţiată de BOTA RAREȘ-ADRIAN și BOTA LAVINIA-ADINA.

        Observaţiile sau sugestiile, în scris, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Gherla, cam. 28, Secretariat.

      

 

Data   22.10.2020

Înapoi la știri și anunțuri