1 octombrie

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA   ANUNŢĂ INTENŢIA DE ELABORARE A UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE INTERNAT CU CANTINĂ ȘI BUCĂTĂRIE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, ÎN MUNICIPIUL

 

                                                                                        APROBAT

    PRIMAR,

      NESELEAN IOAN

 

 

 

 

                             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

                                      ANUNŢĂîn data de  29.09.2020

 

INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

PENTRU

CONSTRUIRE INTERNAT CU CANTINĂ ȘI BUCĂTĂRIE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI,

ÎN MUNICIPIUL GHERLA Str. Fermei, f.n. (CF nr. 53775 Gherla, nr. cad. 53775)

 

 

          Argumentare :  Planul Urbanistic Zonal propune reglementarea urbanistică a zonei în vederea construirii unui internat cu cantină, racorduri și branșamente la utilități.

          INIŢIATOR este Fundația Culturală TEKA.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru

CONSTRUIRE INTERNAT CU CANTINĂ ȘI BUCĂTĂRIE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI,

ÎN MUNICIPIUL GHERLA, Str. Fermei, f.n.  (CF nr. 53775 Gherla, nr. cad. 53775)  

în perioada  30.09.2020 – 24.10.2020,

la sediul Primăriei Municipiului Gherla, camera 28.

 

          PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA ŞEDINŢA DE CONSULTARE ce va avea loc la sediul primăriei, în data de 26.10.2020, orele 10.00.

          Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare a Planului Urbanistic Zonal solicitat.

          Răspunsul la observaţiile transmise va fi comunicat în scris în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului, adică în perioada 26.10.2020 - 09.11.2020.

          Deasemenea se va mai consulta populaţia în faza de propunere a PUZ, aprobare şi monitorizare a implementării.

Înapoi la știri și anunțuri