17 septembrie

CONSULTARE ASUPRA ELABORĂRII  PROPUNERILOR PRELIMINARE PENTRU PLAN URBANISTIC ZONAL, ELABORARE PUZ - ”CONSTRUIRE STAȚIE DE CARBURANȚI ”, MUNICIPIUL GHERLA, STR. CLUJULUI, F.N.

   APROBAT

    PRIMAR,

      NESELEAN IOAN

 

 

                             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

                                      ANUNŢĂîn data de  15.09.2020

 

CONSULTARE ASUPRA ELABORĂRII  PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL

 

Denumire proiect: ELABORARE PUZ ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 350/2001-ACTUALIZATĂ- ”CONSTRUIRE STAȚIE DE CARBURANȚI ”

 

Amplasare: MUNICIPIUL GHERLA, STR. CLUJULUI, F.N.

 

INIŢIATOR : HODREA DANIEL

ELABORATOR : SC BOGART CONSTRUCT SRL Cluj-Napoca

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII

Asupra documentelor disponibile la sediul Primăriei Mun. Gherla, Str. Bobîlna, nr. 2, cam. 24,

în perioada   16.09.2020 – 10.10.2020

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE

- La  studierea documentaţiei PUZ ce se află depusă la sediul primăriei în perioada 16.09.2020 – 10.10.2020, orele  9,00 -14,00 şi să comunice în scris observaţiile asupra documentaţiei studiate.

- La şedinţa publică de informare ce va avea loc în data de 12.10.2020, orele 10.00, la sediul primăriei.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi postat pe site-ul primăriei în perioada 12.10.2020 - 27.10.2020.

Primăria Gherla, str. Bobîlna, nr 2, tel: 0264-241926,

e-mail: primaria@gherla.ro 

Înapoi la știri și anunțuri