decembrie2020/proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în sat Hășdate la nr. 11, fosta încăpere a C.A.P.,

nov.2020/proiect de hotărâre privind completarea Contractelor de concesiune pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public al Municipiului Gherla, prin Act adițional

nov.2020/proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

nov.2020/proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ

nov.2020/proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

nov.2020/proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.09.2020

nov.2020/proiect de hotărâre privind aprobarea comasării a trei imobile cu numere cadastrale 53262, 53553 și 54510 din Municipiul Gherla, str. Reformei

nov.2020/proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.64/25.06.2020 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

nov.2020/proiect de hotărâre hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Gherla în Adunarea Generală a Asociației Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene

nov.2020/proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisiei economice a Consiliului Local al Municipiului Gherla

noiembrie2020/proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de numărare și constatare a voturilor secrete

noiembrie2020/proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului Municipiului Gherla

noiembrie2020/proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherla Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre: Referat şi proiect de hotărâre privind organizare

noiembrie2021/ANUNȚ Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021

24 sept2020/ proiect de hotărâre privind utilizarea microbuzelor școlare pentru transportul elevilor în actualul context epidemiologic,  rutele și intervalul orar ale acestora