ian.2021/proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe anul 2020 din excedentul bugetului local

Decembrie2020/Proiect privind aprobarea rectifiării bugetare

dec.2020/Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului destinat deținerii câinilor și accesul persoanelor însoțite de câini în Municipiul Gherla

dec.2020/proiect privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021

dec.2020/proiect privind modificarea H.C.L. nr.99/28.09.2016   referitor la modificarea și completarea H.C.L.nr.60/26.07.2012 referitoare la componența Comisiei de Sistematizare a Circulației în Municipiul Gherla și a Regulamentului de funcționare a acest

dec.2020/proiect de hotărâre privind desemnarea unor membrii în Consiliile de administraţie la instituţiile şcolare şi preşcolare

dec.2020/proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului  Gherla în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

dec.2020/proiect de hotărâre privind numirea si mandatarea reprezentantilor actionarului unic –Municipiul Gherla in Adunarea Generala a Actionarilor a SC ADP Gherla SA

dec.2020/proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

dec.2020/proiect de hotărâre privind aprobarea  contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.11.2020

dec.2020/proiect de hotărâre privind aprobarea acordului în vederea reabilitării, modificări interioare, mansardare corp C1, modificării corp C2 pentru imobilul situat în municipiul Gherla P-ța Libertății nr.2

dec.2020/INFORMARE

decembrie2020/proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil situat în sat Băița fn, fosta încăpere a C.A.P.

decembrie2020/proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui imobil format din 2 încăperi, în suprafața totală de 31 mp, din Municipiul Gherla, str. Dragoș Vodă, nr. 2

decembrie2020/proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Lacului de Agrement situat în Parcul Mare al Municipiului Gherla