mai2021/proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Gherla a Auditorului financiar statutar al SC ADP Gherla SA

mai2021/proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2021

mai2021/proiect de hotărâre pentru aprobarea majorării tarifelor pentru activitatea de transport în regim de taxi pe raza municipiului Gherla

mai2021/proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.20

mai2021/proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Societatea TETAROM SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.2021

mai2021/proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.2021

mai2021/proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 92/06.11.2020 privind constituirea comisiei de numărare și constatare a voturilor secrete

mai2021/proiect de hotărâre privind Regulamentul privind sprijinirea, îndrumarea, controlul asociatiilor de proprietari si atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Gherla

mai2021/proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situate intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiului Gherla

mai2021/proiect de hotărâre privind aprobarea  Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Gherla

aprilie2021/proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherla pe anul 2021

aprilie2021/proiect de hotărâre  privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2021

aprilie2021/proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

aprilie2021/ proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Gherla, pentru anul 2021

aprilie2021/proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 23.04.2021