ian. 2021/proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL și a anexelor acestuia

ian. 2021/proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului destinat deținerii câinilor și accesul persoanelor însoțite de câini în Municipiul Gherla

ian. 2021/proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 29.01.

ian. 2021/proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local Gherla în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității   la instituțiile școlare și preșcolare

ian2021/proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui imobil format din 2 încăperi, în suprafața totală de 31 mp, din Municipiul Gherla, str. Dragoș Vodă, nr. 2

ian.2021/proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în sat Hășdate la nr. 11, fosta încăpere a C.A.P.,

ian2021/proiect de hotărâre privind comasarea imobilelor înscrise în CF 829 Gherla top 240, 244c și CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244a, 244b în suprafața măsurată de 7719 mp categoria de folosința curți construcții, aferent Liceului Teoretic Ana Ipătes

ian.2021/proiect de hotărâre privind aprobarea  reţelei  unităţilor de învăţământ,    de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2021-2022

ian.2021/proiect de hotărâre privind  desemnarea unor membrii  în Consiliul de Administraţie  al Spitalului Municipal Gherla

ian.2021/proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local, în calitate de membru al Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului general al Municipiului Gherla, domnul R. M., pentru anul  2020

ian.2021/proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Gherla  în   Adunarea  Generală  a Acţionarilor din cadrul  Companiei de Apă Someș SA

ian.2021/proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Gherla  în   Adunarea  Generală  a Acţionarilor din cadrul  TETAROM SA

ian.2021/proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil situat în sat Băița fn, fosta încăpere a C.A.P.

ian.2021/proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Lacului de Agrement situat în Parcul Mare al Municipiului Gherla

ian.2021/proiect de hotărâre  privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2021