Proiect privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 01.05.2019

Proiect privind aprobarea tarifelor pentru serviciile  prestate de catre SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 01.05.2019

Proiect privind transmiterea fără plată a unui autoturism din patrimoniul Municipiului Gherla în patrimoniul Spitalului Municipal Gherla

Proiect privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea Proiectului "Sistem de management Integrat al  Deșeurilor în județul Cluj" –  Depozitul  de deșeuri urbane închis Gherla

Proiect privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Proiect privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2019

Proiect  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, Modernizare și dotare Ambulatoriu Gherla ”

Proiect privind stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului " Sistem  de Management  integrat al Deșeurilor în Județul Cluj"

Proiect privind aprobarea organizarii in municipiul Gherla a evenimentului Targ Produs de Cluj, in perioada 19-21 aprilie 2019

Proiect privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

Proiect privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal suplimentar la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Gelu nr.62A

Proiect privind aprobarea  Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Pajiștei nr.44

Proiect privind deplasarea  unei delegații în străinătate

Proiect privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT Gherla și aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul Pastoral

Proiect privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi Lotul 6, grupa 3, lotul 1, lotul 2 și lotul 3 din Municipiul Gherla, județul Cluj”