Proiect privind aprobarea  Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Pajiștei nr.44

Proiect privind deplasarea  unei delegații în străinătate

Proiect privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT Gherla și aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul Pastoral

Proiect privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi Lotul 6, grupa 3, lotul 1, lotul 2 și lotul 3 din Municipiul Gherla, județul Cluj”

Proiect privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.12.2018

Proiect privind mandatarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

Proiect privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgentă în cazurile de violență domestică

Proiect privind modificarea art. 1 alin. 1 și art. 2 din HCL nr. 9 din 31.01.2019

Proiect privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurile in care se va presta muncă neremunerată in folosul comunității  sau  activități in folosul comunității

Proiect privind aprobarea lucrării " Alimentare cu energie electrică a Liceului Teoretic Kemeny Zsigmond

Aprobarea documentației tehnico- economică faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil situat în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu F.N.”

Aprobarea documentației tehnico- economică faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil situat în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu F.N.”

Proiect privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Băița, Municipiul Gherla”

Proiect privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Hășdate, Municipiul Gherla”

Proiect privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Silivaș, Municipiul Gherla”