Proiect privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”

Proiectul hotărârii de  organizare a  unui eveniment cultural  în colaborare cu  Fundația Culturală TerrArmonia,  filiala Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Spitalului Municipiului Gherla

Proiect privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Proiect pentru organizarea  evenimentului Nunta de Aur-2019

Proiect privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, în suprafața de 20 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A

proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proie

Proiect HCL referitoare la regulamentul de vânzare a locuințelor de tip ANL și a anexelor acestuia

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.06.2019

Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces  auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Hășdății nr. 70

Proiect privind aprobarea deplasării unei delegații în străinătate

Proiect privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al  Consiliului Local al Municipiului Gherla

Proiect privind  aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Gherla

Proiect privind desemnarea unei persoane din cadrul Direcției de Asistență Socială pentru a gestiona acordarea tichetelor de grădiniță