Nr. 4420/24.03.2021                                                                                 PRIMAR

                                                                                                     

 

 

 

CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

                                                                 RAPORT VMG

 

Având în vedere solicitarea Consiliului Local, cu privire la situatia beneficiarilor venitului minim garantat vă transmitem următoarele:

 

 1. Referitor la numărul beneficiarilor venitului minim garantat, acesta este fluctuant diferă de la lună la lună.

Prezentăm situația beneficiarilor venitului minim garantat pe parcursul anului 2020 și până în luna februarie 2021, care este următoarea:

 

Nr. crt.

Anul

Luna

Nr.dosare de VMG la sfărșitul lunii raportate

Suma totală

 

 1.  

2020

Ianuarie

88

27362 lei

 1.  

2020

Februarie

86

26795 lei

 1.  

2020

Martie

87

27050 lei

 1.  

2020

Aprilie

87

27322 lei

 1.  

2020

Mai

92

28069 lei

 1.  

2020

Iunie

94

28605 lei

 1.  

2020

Iulie

95

29353 lei

 1.  

2020

August

93

28146 lei

 1.  

2020

Septembrie

93

27506 lei

 1.  

2020

Octombrie

90

27506 lei

 1.  

2020

Noiembrie

92

27326 lei

 1.  

2020

Decembrie

93

27581 lei

 1.  

2021

Ianuarie

92

27421 lei

 1.  

2021

Februarie

91

26988 lei

 

 

 

Conform art. 51 din H.G.50/2011, fondurile necesare pentru plata ajutorului social şi pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se suportă din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

 

În baza Legii nr. 416/2014 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare cuantumul pentru fiecare tip de familie este stabilit astfel:

 • Pentru familie formată din 1 persoana – 142 lei/lună
 • Pentru familie formată din 2 persoane – 255 lei/lună
 • Pentru familie formată din 3 persoane – 357 lei/lună
 • Pentru familie formată din 4 persoane – 442 lei/lună
 • Pentru familie formată din 5 persoane – 527 lei/lună
 • Pentru fiecare altă persoană peste numărul de cinci persoane care face parte dintr-o familie, venitul minim garantat lunar crește cu 36,50 lei/lună.

 

Pentru a primi ajutorul social, atât familiile, cât și persoanele singure cu vârsta de peste 18 ani al căror venit net lunar este mai mic decât venitul minim garantat nu trebuie să dețină bunuri sau proprietăți precum:

 • clădiri sau alte spații locative în afara locuinței proprii;
 • terenuri din jurul locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 metri pătrați (mp) în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală;
 • autoturism(autoturisme) și/sau motocicletă(motociclete) cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora;
 • utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 • utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric;
 • depozite bancare cu valoare de peste 3.000 RON;
 • suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 EUR pentru persoana singură, respectiv 2.500 EUR pentru o familie;
 • altele, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, și care sunt enumerate în anexa 4 a Hotărârii Guvernului nr. 50 din 19 ianuarie 2011.

 

 

Titularul ajutorului social are obligația să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri și numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.                                                                                                                          Pentru a primi ajutorul social, cel puțin unul dintre membrii familiei beneficiare care este major, apt de muncă și care nu urmează o formă de învățământ la cursuri de zi, are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local.                                        

 

Formula de calcul al numărului de ore este următoarea:

 

                                           Program normal de lucru/ nr.ore x cuantumul ajutorului social

                                              169,333 ore (HG 4/2021)

Numărul de ore de muncă = ------------------------------------------------------

          / lună                           Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată

                                   2300 lei (HG 4/2021)

 

Suma acordată ca ajutor social unei persoane singure sau unei familii reprezintă diferența dintre nivelul lunar al venitului minim garantat și venitul net lunar al persoanei singure sau al familiei.                                                                                                                                       La stabilirea venitului net lunar al persoanei singure sau al familiei se iau în considerare toate veniturile pe care persoana, respectiv membrii familiei le-au realizat în luna dinaintea depunerii cererii. Aceste venituri le includ și pe cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, ca de exemplu pensiile, indemnizațiile de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale.                                               

Facem precizarea că din totalul de 91 de beneficiari ai venitului minim garantat, doar trei persoane au și alte venituri după cum urmează:

 • 1 persoană – este încadrată în grad de handicap având o indemnizație lunară în cuantum de 60 lei.
 • 1 persoană – este încadrată în grad de handicap având o indemnizație lunară în cuantum de 350 lei.
 • 1 persoană – este încadrată în grad de handicap având o indemnizație lunară în cuantum de 60 lei.

Din totalul de 91 dosare/251 persoane, beneficiari VMG la sfârșitul lunii februarie 2021, 81 de persoane sunt apte de muncă, iar 63 de persoane au obligația de a presta muncă în folosul comunității (18 persoane sunt scutite având copii sub 7 ani în întreținere (art. 7^2, Legea 416/2001).

Dintre 63 de persoane, care au obligația să presteze muncă în folosul comunității 16 au depus adeverință medicală – scutire, respectiv 22 nu au efectuat orele de lucru.

      Pentru menținerea dreptului la ajutor social, pentru personale apte de muncă din familiile beneficiare, se verifică lunar dacă au încheiat un contract de muncă, că nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forțelor de muncă.

Gradul de ocupare a forței de muncă este scăzut datorită nivelului de școlarizare pe care îl au beneficiarii, după cum se poate observa din următorul tabel:

Nr. crt.

Studii

Număr de beneficiari

 1.  

Postliceal

3

 1.  

Liceu

4

 1.  

Școală profesională

6

 1.  

Școală generală

16

 1.  

Școală generală incompletă

26

 1.  

Fără studii

26

 

TOTAL

81

 

În cadrul Campaniei nationale privind beneficiarii de venit minim garantat, activitate desfășurată în data de 08.02.2021 de către ALOFM Gherla împreună cu DAS Gherla, la Casa de Cultură a Mun. Gherla (campanie inițiată de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale) au participat din totalul de 81 de persoane apte de muncă, un număr de 52 de persoane, care sunt în evidența AJOFM Cluj-P.L. Gherla (conform adresei nr. 124/PLG/17.03.2021 transmisă de către AJOFM Gherla anexată la prezenta).   

Facem precizarea că reprezentanții Direcției de Asistență Socială au informat beneficiarii venitului minim garantat cu privire la importanța participării la campanie națională precum și la data și ora desfăsurării acesteia.

Pentru 20 de persoane s-au oferit servicii de mediere la care au participat și un angajator iar în urma medierii s-au emis repartiții, rezultatul fiind 14 persoane nu corespund cerințelor postului iar 6 persoane nu s-au prezentat cu rezultatul medierii.

Pentru 26 de persoane s-au oferit servicii de informare și consiliere și s-au emis recomandări pentru participarea la programe de a doua șansă. Pentru persoanele care nu au corespuns din punct de vedere profesional cerințelor postului s-au emis recomandări pentru participarea la cursuri de formare profesională, cât și pentru persoanele care nu au fost cuprinse la alte măsuri, în total 15 recomandări pentru cursul de îngrijitor spații verzi.

Menționăm că începând cu data de 1 aprilie 2021, un număr de 8 dosare vor fi încetate, titularii venitului minim garantat fiind încadrați în muncă la ADP Gherla, începând cu data de 23.03.2021. 

   

DIRECTOR DAS

Înapoi la proiecte