iulie2021/proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Gherla

iulie2021/proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții al Spitalului Municipal Gherla

iunie2021/proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Planului de analiză si acoperire a riscurilor,, a  Municipiului Gherla

iunie2021/proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială, foișor, piscină, împrejmuire și utilități, în Gherla, Str. Călărași, nr. 48

iunie2021/proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 16/2021,  privind constituirea, la nivelul Municipiului Gherla,  a Comisiei Locale de Ordine Publică

iunie2021/Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Gherla

iunie2021/ Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții al Spitalului Municipal Gherla

iunie2021/Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și bugetului activităților autofinanțate pe anul 2021

mai2021/proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din  HCL nr. 94/06.11.2020 referitoare organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherla

mai2021/proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de Funcții a SC ADP Gherla SA

mai 2021/proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 104 mp cu nr. cadastral 56005, 56 mp cu nr. cadastral 56003 și 344 mp cu nr. cadastral 55595 situate în Municipiul Gherla

mai2021/proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 99 mp cu nr. cadastral 55977 și 11 mp cu nr. cadastral 55978 situate  în Municipiul Gherla

mai2021/proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Gherla a Auditorului financiar statutar al SC ADP Gherla SA

mai2021/proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2021

mai2021/proiect de hotărâre pentru aprobarea majorării tarifelor pentru activitatea de transport în regim de taxi pe raza municipiului Gherla