TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 6/21.01.2021 privind comasarea imobilelor înscrise în CF 829 Gherla top 240, 244c și CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244a, 244b în suprafața măsurată de 7719 mp categoria de folosință curți construcții, aferent Liceului Teoretic Ana Ipătesc

HOTĂRÂREA NR. 5/21.01.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în sat Hășdate la nr. 11, fosta încăpere a C.A.P.

HOTĂRÂREA NR. 4/21.01.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil format din 2 încăperi, în suprafața totală de 31 mp, din Municipiul Gherla, str. Dragoș Vodă, nr. 2

HOTĂRÂREA NR. 3/21.01.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Lacului de Agrement situat în Parcul Mare al Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 2/21.01.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil situat în sat Băița fn, fosta încăpere a C.A.P.

HOTĂRÂREA NR. 1/07.01.2021 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe anul 2020 din excedentul bugetului local

HOTĂRÂREA NR. 112/29.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

HOTĂRÂREA NR. 111/21.12.2020 privind aprobarea acordului în vederea reabilitării, modificări interioare, mansardare corp C1, modificării corp C2 pentru imobilul situat în municipiul Gherla P-ța Libertății nr. 2

HOTĂRÂREA NR. 110/21.12.2020 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.11.2020

HOTĂRÂREA NR. 109/21.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

HOTĂRÂREA NR. 108/21.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Gherla în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

HOTĂRÂREA NR. 107/21.12.2020 Privind desemnarea unor membrii în Consiliile de administraţie la instituţiile şcolare şi preşcolare

HOTĂRÂREA NR. 106/21.12.2020 Privind modificarea H.C.L. nr. 99/28.09.2016 referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 60/26.07.2012 referitoare la componența Comisiei de Sistematizare a Circulației în Municipiul Gherla și a Regulamentului de funcți

HOTĂRÂREA NR. 105/21.12.2020 Privind numirea și mandatarea reprezentanților acționarului unic–Municipiul Gherla în Adunarea Generala a Acționarilor a SC ADP Gherla SA

HOTĂRÂREA NR. 104/21.12.2020 Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021