TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 84/24.09.2020 privind utilizarea microbuzelor școlare pentru transportul elevilor în actualul context epidemiologic, rutele și intervalul orar ale acestora

HOTĂRÂREA NR. 83/18.09.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

HOTĂRÂREA NR. 82/27.08.2020 privind aprobarea reglementării imobilului din loc. Gherla, sat Băița FN (teren și construcție, fosta magazine CAP Hășdate)

HOTĂRÂREA NR. 81/27.08.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

HOTĂRÂREA NR. 80/27.08.2020 privind aprobarea modificării Art. 4, lit. a, din Hotărârea nr. 51/07.05.2020

HOTĂRÂREA NR. 79/27.08.2020 Privind aprobarea lucrării de investiție ”Construire rețea fixă de telecomunicații FTTH Orange în localitatea Gherla, jud. Cluj”

HOTĂRÂREA NR. 78/27.08.2020 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 77/27.08.2020 Privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 76/27.08.2020 privind parcelarea imobilului înscris în CF 54939 Gherla și aprobarea trecerii suprafeței de 240 mp, teren cu numărul cadastral 55841, din domeniul public și din administrarea Municipiului Gherla, în domeniul public al Statului

HOTĂRÂREA NR. 75/14.08.2020 privind acordarea unor facilități fiscale

HOTĂRÂREA NR. 74/10.08.2020 privind aprobarea reglementării parcelelor de teren din str. Pescarilor cuprinse în CF 52633 Gherla

HOTĂRÂREA NR. 73/10.08.2020 privind aprobarea utilizării imobilului din Gherla str. George Coșbuc, nr. 9 bis, jud. Cluj potrivit destinației înscrise în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 72/30.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Modernizare activități din cadrul SC DACHIM SRL din Municipiul Gherla str. Depozitelor nr. 2

HOTĂRÂREA NR.71/30.07.2020 privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Pajiștei nr. 2

HOTĂRÂREA NR. 70/30.07.2020 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.06.2020