TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR.99/26.11.2020 privind reglementare parcele legea 15 din 2003

HOTĂRÂREA NR.98 DIN DATA DE 26.11.2020 privind modificare HCL CTATU 25.06

HOTĂRAREA NR 97 DIN 26.11.2020 privind aprobare comasare imobile Reformei

HOTĂRÂREA NR. 96/13.11.2020 Privind modificarea componenței comisiei economică –financiară a Consiliului Local Gherla

HOTĂRÂREA NR. 95/13.11.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Gherla în Asociația GAL Plaiuri Someșene

HOTĂRÂREA NR. 94/06.11.2020 Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherla

HOTĂRÂREA NR. 93/06.11.2020 Privind alegerea Viceprimarului Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 92/06.11.2020 Privind constituirea comisiei de numărare și constatare a voturilor secrete

HOTĂRÂREA NR. 91/24.09.2020 privind modificarea listei de investiții pe anul 2020 prin includerea proiectului cu finanțare nerambursabilă intitulat ‘Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică

HOTĂRÂREA NR. 90/24.09.2020 privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea Art. 4, lit. a, din Hotărârea nr. 51/07.05.2020

HOTĂRÂREA NR. 89/24.09.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr. 33

HOTĂRÂREA NR. 88/24.09.2020 privind aprobare construire podeț peste Canalul Morii, pentru acces auto și pietonal din str. Morii la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Gelu nr. 7A

HOTĂRÂREA NR. 87/24.09.2020 privind aprobarea modificării accesului auto la imobilul situat în municipiul Gherla str. Reformei nr. 24

HOTĂRÂREA NR. 86/24.09.2020 pentru modificarea HCL 75 din 14.08.2020 privind acordarea unor facilități fiscale

HOTĂRÂREA NR. 85/24.09.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, în suprafață de 15 mp, din Municipiul Gherla, Pța Libertății, nr. 3A