TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 31/31.03.2021 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al Municipiului Gherla la ședința din 15.04.2021

HOTĂRÂREA NR. 30/31.03.2021 referitor la modificarea HCL nr. 87/26.11.2015 cu privire la transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 450 mp. din Gherla str. Fizeșului FN concesionat prin contractul de concesiune nr. 8/24.06.1993

HOTĂRÂREA NR. 29/31.03.2021 privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 50 mp cu nr. cadastral 55876 și 29 mp cu nr. cadastral 55874 situate în Municipiul Gherla , str. Mureșului F.N. jud. Cluj

HOTĂRÂREA NR. 28/19.03.2021 privind propunerile Municipiului Gherla de numire a membrilor Consiliului de Administrație a SC ADP Gherla SA

HOTĂRÂREA NR. 27/25.02.2021 privind comasarea imobilelor înscrise în CF 829 Gherla top 240, 244/c/1 și CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244, 244a, 244b și top 245 (fără CF) în suprafața totală măsurată de 7719 mp categoria de folosință curți construcții,

HOTĂRÂREA NR. 26/25.02.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială parter, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

HOTĂRÂREA NR. 25/25.02.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire drum de acces în municipiul Gherla, str. Tineretului F.N. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

HOTĂRÂREA NR. 24/25.02.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială cu două unități locative, împrejmuire și branșamente utilități în Municipiul Gherla, str. George Enescu nr. 8

HOTĂRÂREA NR. 23/25.02.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.

HOTĂRÂREA NR. 22/25.02.2021 Privind aprobarea amenajării unor parcări de utilitate publică, pe str. Bobîlna din Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 21/25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru bugetarea participativă la nivelul Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 20/25.02.2021 Privind aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2021, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completăr

HOTĂRÂREA NR. 19/28.01.2021 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 29.01.202

HOTĂRÂREA NR. 18/28.01.2021 privind aprobarea Regulamentului destinat deținerii câinilor si accesul persoanelor însoțite de câini în Municipiul Gherla Luând

HOTĂRÂREA NR. 17/28.01.2021 Privind aprobarea regulamentul de vânzare a locuințelor de tip ANL și a anexelor acestuia