TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 46/27.05.2021 Pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situate intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 45/27.05.2021 privind Regulamentul privind sprijinirea, îndrumarea, controlul asociațiilor de proprietari și atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 44/27.05.2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții a SC ADP Gherla SA

HOTĂRÂREA NR. 43/27.05.2021 privind modificarea art. 2 din HCL nr. 94/06.11.2020 referitoare organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherla

HOTĂRÂREA NR. 42/27.05.2021 Pentru modificarea HCL nr. 92/06.11.2020 privind constituirea comisiei de numărare și constatare a voturilor secrete

HOTĂRÂREA NR. 41/22.04.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gherla în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla

HOTĂRÂREA NR. 40/22.04.2021 Privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile – teren și construcții, din proprietatea Statului Român în domeniul public al Municipiului Gherla și administrarea Consiliului Local al Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 39/22.04.2021 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Societatea TETAROM SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 29.04.2021

HOTĂRÂREA NR. 38/22.04.2021 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 27.04.20

HOTĂRÂREA NR. 37/22.04.2021 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 23.04.2021

HOTĂRÂREA NR. 36/22.04.2021 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Municipiului Gherla, pentru anul 2021

HOTĂRÂREA NR. 35/22.04.2021 privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2021

HOTĂRÂREA NR. 34/22.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021

HOTĂRÂREA NR. 33/22.04.2021 privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

HOTĂRÂREA NR. 32/31.03.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Municipiului Gherla la 31.12.2020