TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 61/24.06.2021 pentru modificarea HCL nr. 16/2021, privind constituirea, la nivelul Municipiului Gherla, a Comisiei Locale de Ordine Publică

HOTĂRÂREA NR. 60/24.06.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ”Construire casă familială, foișor, piscină, împrejmuire și utilități”, în Gherla, Str. Călărași, nr. 48

HOTĂRÂREA NR. 59/24.06.2021 privind aprobarea ,,Planului de analiză și acoperire a riscurilor,, a Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 58/10.06.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local și bugetului activităților autofinanțate pe anul 2021

HOTĂRÂREA NR. 57/10.06.2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții al Spitalului Municipal Gherla

HOTĂRÂREA NR. 56/10.06.2021 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Gherla

HOTĂRÂREA NR. 55/27.05.2021 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vederea reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.2021

HOTĂRÂREA NR. 54/27.05.2021 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Societatea TETAROM SA în vederea reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.2021

HOTĂRÂREA NR. 53/27.05.2021 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vederea reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.2

HOTĂRÂREA NR. 52/27.05.2021 Pentru aprobarea majorării tarifelor pentru activitatea de transport în regim de taxi pe raza Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 51/27.05.2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2021

HOTĂRÂREA NR. 50/27.05.2021 privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Gherla a Auditorului financiar statutar al SC ADP Gherla SA

HOTĂRÂREA NR. 49/27.05.2021 privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 99 mp cu nr. cadastral 55977 și 11 mp cu nr. cadastral 55978 situate în Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 48/27.05.2021 privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 104 mp cu nr. cadastral 56005, 56 mp cu nr. cadastral 56003 și 344 mp cu nr. cadastral 55595 situate în Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 47/27.05.2021 Privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Gherla