iunie2020/proiect de hotărâre  privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla

iulie2020/ANUNȚ referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale

februarie/Referat şi proiect de hotărâre  privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2020

Proiect privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către SC ADP GHERLA SA

Procesul verbal al ședinței din data de 22.08.2019 cu privire la situația străzilor în construcție din Municipiul Gherla

Proiect pentru adoptarea unei hotărâri privind anularea accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018

Proiect privind adoptarea unei hotărâri pentru completarea Anexei 1 la HCL nr. 37/2019 cu privire la aprobarea tarifelor de operare privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor pe facilitatea de depozitare temporară a Municipiului Gherla și

Proiect privind parcelarea terenului înscris în CF 55384 Gherla și diminuarea proprietății publice a municipiului Gherla

Proiect privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru reamenajare, modernizare, extindere magazin Kaufland și construire galerie comercială, amenajări interioare, exterioare, parcări,

Proiect privind adoptarea a unei hotărâri privind aprobarea  Planului de Urbanism Zonal pentru construirea unei subunități SMURD-Cluj punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului cu activități de învățare, formare educațională,

Proiect privind adoptarea a unei hotărâri Privind reglementarea unor măsuri de protecție a cetățenilor față de efectele radiațiilor electromagnetice generate de antenele de telefonie mobilă și transmisii de date mobile în Municipiul Gherla

Proiect privind adoptarea a unei hotărâri privind aprobarea de bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

Primăria Municipiului Gherla pune în dezbatere şi consultare publică, începând cu data de 01.04.2019, două variante cu privire la Stema Municipiului, în vederea stabilirii celei mai reprezentative.

Plan privind adoptarea a unei hotărâri privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Gherla, pentru anul 2019

Proiect privind aprobarea tarifelor pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor