21 aprilie

Anunt angajare asistent medical

 

 

A N U N T

 

 

            Municipiului Gherla, in baza prevederilor art.27 alin.(1) din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID19, cu modificarile si completarile ulterioare, angajeaza personal fara concurs, pe perioada determinata pentru urmatorul post:

 

            1 post –Asistent medical generalist PL – Compartimentul de asistenta medicala din unitatile de invatamant din cadrul Directiei de Resurse Umane.

 

 

Conform prevederilor art.27 alin.(1) din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID19, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul angajat fara concurs, va desfasura activitati : “ în funcție de nevoile determinate de prevenirea și combaterea situației care a generat starea de alertă și exclusiv pentru activități legate de aceasta, pentru o durată determinată, ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă.”

 

 Conditii specifice:

  • Absolvent de studii in domeniul asistentei medicale
  • Experienta profesionala – minim 6 luni in domeniu asistentei medicale

 

            Depunerea dosarelor de înscriere se va face pana in data de 22.04.2021 la sediul Primăriei Municipiului Gherla, Direcția  RUNOS, camera 36;

   Selectarea dosarelor se face în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor prin afișarea rezultatelor cu “Admis” și “Respins”.

 

 

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Gherla din str. Bobâlna nr. 2, camera 36, sau la tel. 0264 241 926 interior 106.

 

 

Înapoi la concursuri