16 aprilie

Rezultatul probei practice a examenului  de promovare in treapta profesionala, organizat in data de 16.04.2021  pentru examenul organizat in vederea promovarii in treapta profesionala imediat superioara pentru 1 post de muncitor calificat treapta profesio

R O M Â N I A                                                                      DATA afisarii: 16.04.2021

      JUDEŢUL CLUJ                                                                  ORA afisarii:  13.00

      PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

      NR.5977/16.04.2021

 

            A N U N Ţ

                                                    

 

In urma desfăşurării probei practice a examenului  de promovare in treapta profesionala, organizat in data de 16.04.2021  pentru examenul organizat in vederea promovarii in treapta profesionala imediat superioara pentru 1 post de muncitor calificat treapta profesionala IV – personal contractual din cadrul Compartimentului Cantina de Ajutor Social al Directie de Asistenta Sociala, s-a obtinut urmatoarul rezultat final:

 

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

Punctaj

final

Rezultat examen

1

NR.DOSAR -5359/07.04.2021

98.00

ADMIS

 

 

Eventualele contestatii se pot depune la sediul Primariei Municipiului Gherla, in termen de 24 de ore de la afisarea prezentului.

 

 

            Secretar comisie:   -                  _______________________

 

 

Înapoi la concursuri