8 aprilie

Rezultatul contestației la proba scrisă a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcții publice de conducere, vacante, de sef birou, gradul II, al Biroului juridic, relații cu publicul și consiliul local, invatamant, cultura, registratur

 

     R O M Â N I A                                                                                                    afișat azi: 08.04.2021

     JUDEŢUL CLUJ                                                                                                             ora: 13.30

     MUNICIPIUL GHERLA

      Nr. 5441/08.04.2021

 

 

ANUNT

 

Privind rezultatul contestației la proba scrisă a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcții publice de conducere, vacante, de sef birou, gradul II, al Biroului juridic, relații cu publicul și consiliul local, invatamant, cultura, registratură, muncă în folosul comunității al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla – organizat în data de 06.04.2021 – proba scrisa

 

Nr. Crt.

Nr. Inregistrare dosar

Nr. si Data contestatie

Punctaj

REZULTATUL COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR

1

4443/24.03.2021

5354/07.04.2021

     67.28

                RESPINS

 


                    Secretar,

 

 

Înapoi la concursuri