1 aprilie

Municipiului Gherla organizeaza examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara pentru 1 post de muncitor calificat treapta IV – personal contractual din cadrul Compartimentului Cantina de ajutor social al Directiei de Asistenta Sociala

Municipiului Gherla

organizeaza examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara

pentru 1 post de muncitor calificat treapta IV – personal contractual din cadrul Compartimentului Cantina de ajutor social al Directiei de Asistenta Sociala

Data si locul desfasurarii probei practice :16.04.2021, ora 10.00 la sediul Cantinei de ajutor social

         Pentru a participa la examenul de promovare in treapta profesionala, candidatii trebuie  să fi obţinut  calificativul " foarte bine" la evaluarea anuală a performanţelor  profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani;
 

Examenul de promovare consta in sustinerea unor probe practice care se vor desfasura pe doua ateliere:

- Atelierul nr. 1 –Retete si mod de preparare;

            - Atelierul nr. 2 – Norme de igiena;

 

Bibliografie:

  • OUG nr.57/2019 prinvind Codul Administrativ -partea a III-a-Titlul III- cap.I( art538-542)
  • Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social
  • Ord.nr.976/1998 pt aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor.
  • Notiuni generale de igiena.
  • Retetar tip pentru preparate culinare.

 

Relatii suplimentare se pot obtine  la sediul institutiei sau la telefon 0264.241.926 (int. 115). Persoana de contact: Caraba Rozsika – Director executiv Directia de asistenta Sociala

 

Nr. 4861/31.03.2021

 

Înapoi la concursuri