30 martie

Rezultatul selecției dosarelor depuse privind concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere, vacante, de sef birou, gradul II, al Biroului juridic, relații cu publicul și consiliul local, invatamant, cultura, registratură, muncă

R O M Â N I A                                                                              Afisat azi :30.03.2021

     JUDEŢUL CLUJ                                                                           ora: 10.00

     MUNICIPIUL GHERLA

     Nr. 4783/30.03.2021

 

 

                                                             ANUNT

 

Privind rezultatul selecției dosarelor depuse privind concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere, vacante, de sef birou, gradul II, al Biroului juridic, relații cu publicul și consiliul local, invatamant, cultura, registratură, muncă în folosul comunității al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla

Nr. Crt.

Numele si prenumele

ADMIS/RESPINS

OBSERVATII

1.

NR.DOSAR- 4094/18.03.2021

ADMIS

--

2.

NR.DOSAR – 4287/22.03.2021

ADMIS

--

3.

NR.DOSAR – 4443/24.03.2021

ADMIS

--

4.

NR.DOSAR -  4590/25.03.2021

ADMIS

--

 

  • Proba scrisă va avea loc la sediul  Primăriei Municipiului Gherla, în data de 06.04.2021, începând cu ora 10:00.
  • Evantualele contestații se pot depune  la Primăria Municipiului Gherla, în termen de 24 de ore de la afișarea prezentului.

 

 

 

 

 

 

Înapoi la concursuri