SERVICII PUBLICE SUBORDONATE


Directia urbanism, amenajarea teritoriului, tehnic-investiții, achiziții publice, finanțarea proiectelor, spațiu locativ, gospodărire comunală, protecția monumentelor și a mediului, iluminatul public, administrarea domeniului public și privat

CONDUCERE

Sef de Serviciu: Caraba Rozsika

 

ADRESA

Strada Bobilna nr.2, Gherla, Romania

tel. 0040-0264-241926 /116,  fax. 0040-0264-241666 e-mail: primariagherla_spas@yahoo.com

- CENTRUL DE INGRIJIRI LA DOMICILIU

 

 

Telefon de serviciu:  0786 105320,  între orele  6.00 - 22.00

Serviciul public comunictar de evidentă a persoanelor

 

Serviciul financiar contabil

Serviciul de resurse umane, salarizare, asistență medicală din unitățile școlare, asistenți personali.

Serviciul administrație publică locală, acces la informațiile de interes public, juridic, relații cu publicul și consiliul local, învățământ , cultură

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA GHERLA (SVSU  )

SEMPER FIDELIS

 

POMPIERII GHERLA,  str. Victoriei nr. 9,  Bloc P12,  poate fi contactat la telefoanele de serviciu:

Mobil-  0732 303979 - nonstop
Fix:    - 0264 241812 - nonstop

           - 112                - nonstop

 

GHIDUL CETĂȚEANULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Înapoi