SERVICII PUBLICE SUBORDONATE


Directia urbanism, amenajarea teritoriului, tehnic-investiții, achiziții publice, finanțarea proiectelor, spațiu locativ, gospodărire comunală, protecția monumentelor și a mediului, iluminatul public, administrarea domeniului public și privat

Telefon de serviciu:  0786 105320,  între orele  6.00 - 22.00

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA GHERLA (SVSU  )

SEMPER FIDELIS

 

POMPIERII GHERLA,  str. Victoriei nr. 9,  Bloc P12,  poate fi contactat la telefoanele de serviciu:

Mobil-  0732 303979 - nonstop
Fix:    - 0264 241812 - nonstop

           - 112                - nonstop

 

GHIDUL CETĂȚEANULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Compartimentul  stare civila si eliberare certificate de stare civila  

Compartimentul  de evidenta a populatiei si eliberarea actelor de identitate,  

 

Biroul  impunere, urmarire, incasare si control venituri        

Compartimentul buget-contabilitate, executie bugetara                                       

Compartimentul dosare profesionale, raportari statistice

Compartimentul  de asistenta medicala din unitatile de invatamant       

Compartimentul  asistenti personali ai persoanelor cu handicap

Compartimentul  asociatii de proprietari     

 

Compartimentul administrativ-gospodaresc, transport, adm baze sportive, administrare piete, oboare   

Compartimentul agricol 

Compartimentul gestionarea actelor, arhiva 

Unitati culturale 

Centrul de Informare si promovare turistica  

CONDUCERE

Sef de Serviciu: Caraba Rozsika

-Compartimentul de servicii  sociale,  centru de ingrijiri la domiciliu,   

-Compartimentul de prestatii  sociale

-Cantina de ajutor social 

ADRESA

Strada Bobilna nr.2, Gherla, Romania

tel. 0040-0264-241926 /116,  fax. 0040-0264-241666 e-mail: primariagherla_spas@yahoo.com

- CENTRUL DE INGRIJIRI LA DOMICILIU

 

Înapoi