SERVICII PUBLICE SUBORDONATE


Directia urbanism, amenajarea teritoriului, tehnic-investiții, achiziții publice, finanțarea proiectelor, spațiu locativ, gospodărire comunală, protecția monumentelor și a mediului, iluminatul public, administrarea domeniului public și privat

CONDUCERE

Sef de Serviciu: Caraba Rozsika

 

ADRESA

Strada Bobilna nr.2, Gherla, Romania

tel. 0040-0264-241926 /116,  fax. 0040-0264-241666 e-mail: primariagherla_spas@yahoo.com

- CENTRUL DE INGRIJIRI LA DOMICILIU

 

 

Telefon de serviciu:  0786 105320,  între orele  6.00 - 22.00

Serviciul administrație publică locală, acces la informațiile de interes public, juridic, relații cu publicul și consiliul local, învățământ , cultură

Serviciul public comunictar de evidentă a persoanelor

 

Serviciul financiar contabil

Serviciul de resurse umane, salarizare, asistență medicală din unitățile școlare, asistenți personali.

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA GHERLA (SVSU  )

SEMPER FIDELIS

 

POMPIERII GHERLA,  str. Victoriei nr. 9,  Bloc P12,  poate fi contactat la telefoanele de serviciu:

Mobil-  0732 303979 - nonstop
Fix:    - 0264 241812 - nonstop

           - 112                - nonstop

 

GHIDUL CETĂȚEANULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Înapoi