PROCESELE VERBALE


ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 18.01.2016 , cu ocazia ședinței publice de indata a Consiliului Local Gherla.

La ședință participă un număr de 8 consilieri locali respectiv : Neselean Ioan, Iuhos Tamas, Torok Balint, Kolcsar Stefan, Corăbean Mircea, Apahidean Sorinel, Trif Iulia, Farcas Dorin.

Ședința nu este legal constituită.

Şedinţa publică de indată a Consiliului Local Gherla a fost convocată prin Dispoziția Primarului cu nr. 73/18.01.2016 în temeiul prevederilor art. 39, alin. 4 şi art. 68, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Lucrările ședinței au luat sfârșit.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

JUHOS TAMAS

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

Întocmit :Balint Adriana


Vezi dezbaterea in format PDF

Înapoi