Gherla.ro | Ordinea de zi a ședinței ordinare din 30 martie 2017


Ordinea de zi a ședinței ordinare din 30 martie 2017

 

A N U N Ţ

 

În conformitate cu  prevederilor art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convocă şedinţa publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Gherla, în ziua de  30 MARTIE  , ora 16.00 ce va avea loc în sala mică  de şedinţe din str. Bobâlna nr. 2, cu următorul:

PROIECT AL ORDINEI DE ZI

1.Informare referitoare la relațiile cu localitățile FRESAGRANDINARIA, CUPELLO-ITALIA și RONNEBY- SUEDIA

 

2. Referat şi proiect de hotărâre privind  aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Gherla și Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului” Nicula

 

3. Referat şi proiect de hotărâre privind atribuirea unor parcele de teren în vederea emiterii titlurilor de  proprietate.

 

4. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrana personalului din   cadrul  Serviciului de Politie locala din cadrul Aparatului de specialitate   al Primarului  municipiului Gherla

 

5. Referat şi proiect de hotărâre privind   actualizarea componenței Grupului de lucru local (G.L.L.) Gherla pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului de incluziune a cetățenilor români   aparținând minorității rome, pentru perioada 2017 – 2020, în municipiul Gherla

 

6. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherla pe anul 2017

 

7. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2017

 

8. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.12.2016

 

9. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate ce către SC ADP GHERLA SA începând cu data de 01.04.2017

 

10. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor trupuri de pășune aparținând Municipiului Gherla

 

11. Referat şi proiect de hotărâre privind  aprobarea scoaterii din funcțiune in vederea casarii a unor mijloace fixe aparținând domeniului privat al Municipiului Gherla

 

12.Referat şi proiect de hotărâre privind   aprobarea valabilității documentațiilor de Urbanism

 

13. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții canalizație subterană a rețelelor de telecomunicații electronice și electrice din Municipiul Gherla

 

14. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru reabilitarea terenurilor de tenis, amplasare vestiar demontabil și tribună cu 70 de scaune (demontabile) în parcul mare din Municipiul Gherla

 

15. Referat şi proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj , Poliția Municipiului Gherla asupra apartamentului nr.12 din Gherla str. Gelu nr.58

16. Diverse probleme.

 

PRIMAR

NESELEAN IOAN


Înapoi