Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive


REGISTRU DISPOZITII AN 2020

 

Nr

An

Data

Titlu DISPOZITIEI

1

2020

07.01.2020

Privind convocarea Consiliului Local Gherla in ședință publica de îndată

2

2020

13.01.2020

privind numerotarea interna a unor formulare financiar-contabile

3

2020

13.01.2020

Privind numirea d-nei ______ în funcția de manager interimar al Spitalului Municipal Gherla

4

2020

13.01.2020

Privind încetarea plații indemnizației lunare cuvenite domnului ___

5

2020

14.01.2020

Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a domnului ____

6

2020

14.01.2020

privind stabilirea salariului de baza a domnului____ în funcția de secretar general UAT

7

2020

14.01.2020

privind stabilirea salariului de baza domnului ___ în funcția publica de conducere de director executiv

8

2020

14.01.2020

privind stabilirea salariului de baza domnului ____în funcția de administrator public

9

2020

14.01.2020

privind stabilirea indemnizației domnului Neselean Ioan in funcția de demnitate publica de primar al Municipiului Gherla

10

2020

14.01.2020

privind stabilirea indemnizației doamnei TRIF IULIA MARIA in funcția de demnitate publica de viceprimar al Municipiului Gherla

11

2020

15.01.2020

Privind modificarea Dispozitiei nr.209/27.02.2015 si a Dispozitiei nr.1671/30.12.2014 privind solutionarea notificarii formulate in temeiul Legii nr.10/2001 de catre petenta ___, domiciliata in Baia Mare, str. _____, jud. Maramures, prin care solicita masuri reparatorii pentru imobilul inscris in C.F. nr.82 Gherla, topo. 434,435,436 si a notificarii inaintata de catre petenta ____ fost domiciliu in Ungaria, ______ cu domiciliul ales in Gherla, str. ____ , jud. Cluj, prin care solicita masuri reparatorii pentru imobilul inscris in CF nr. 82 Gherla, numar top.434

12

2020

15.01.2020

Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite domnului ___

13

2020

17.01.2020

privind acordare ajutor de incalzire

14

2020

17.01.2020

privind acordare ajutor de incalzire

15

2020

17.01.2020

Privind modificarea salariului de baza domnului _________ muncitor calificat detasat in cadrul Compartimenului Adminstrativ

16

2020

17.01.2020

Privind modificarea salariului de baza doamnei ________ - muncitor calificat detasat in cadrul Compartimenului Adminstrativ

17

2020

20.01.2020

privind incetarea plătii indemnizatiei lunare cuvenite doamnei __________

18

2020

20.01.2020

Privind incetarea plătii indemnizatiei lunare cuvenite domnului ________

19

2020

20.01.2020

privind acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav domnului __________

20

2020

20.01.2020

privind incetarea detasarii domnului ______ - muncitor calificat in cadrul Compartimentului Administrativ Gospodaresc

21

2020

20.01.2020

privind incetarea detasarii domnului ____ - muncitor calificat in cadrul Compartimentului Administrativ Gospodaresc

22

2020

20.01.2020

privind incetarea detasarii doamnei ____- muncitor calificat in cadrul Compartimentului Administrativ Gospodaresc

23

2020

20.01.2020

privind incetarea detasarii doamnei _____ - muncitor calificat in cadrul Compartimentului Administrativ Gospodaresc

24

2020

20.01.2020

privind incetarea detasarii doamnei _____ - muncitor calificat in cadrul Compartimentului Administrativ Gospodăresc

25

2020

23.01.2020

privind convocarea consiliului local Gherla in ședință ordinară

26

2020

23.01.2020

privind acordarea unei mese la plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoana, fară a depăsi costul meseler servite calculate pe aceiași persoana , la Cantina de Ajutor Social

27

2020

23.01.2020

Privind încetarea activității doamnei ____ din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

28

2020

27.01.2020

privind stabilirea salariului de baza, ca urmare a modificării sporului de vechime, doamnei _______, asistent medical din cadrul Centrului de îngrijiri la domiciliu din subordinea Primăriei Municipiului Gherla

29

2020

27.01.2020

Privind încetarea acordării a două mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla doamnei ____

30

2020

28.01.2020

Privind stabilirea salariului de baza, ca urmare a modificării sporului de vechime doamnei ____ , politist local , grad profesional principal in cadrul Compartimenul disciplina in constructii, afisaj stradal, protectia mediului

31

2020

28.01.2020

pentru angajarea pe perioada nedeterminata a domnului _______ in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

32

2020

28.01.2020

privind angajarea pe perioada determinata a doamnei _____ , in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

33

2020

28.01.2020

Privind acordarea indemnizației lunare cuvenite domnului___

34

2020

28.01.2020

Privind stabilirea salariului de baza , ca urmare a modificării sporului de vechime domnului ____, muzeograf in cadrul Muzeului de Istorie din subordinea Primariei Municipiului Gherla

35

2020

31.01.2020

Privind numire curatela speciala

36

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate doamnei ___

37

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordare dnei ________

38

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordare dnei ________

39

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordare dnei __________

40

2020

31.01.2020

Privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite, doamnei ____ mama minorului ________ , persoana cu handicap grav

41

2020

31.01.2020

Privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap domnului _______

42

2020

31.01.2020

privind încetarea plătii indemnizației lunare cuvenite doamnei  ____

43

2020

31.01.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav doamnei ____

44

2020

31.01.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav doamnei ___

45

2020

31.01.2020

privind angajarea pe perioada nedeterminata a doamnei ___in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav

46

2020

31.01.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a dnai ___

47

2020

31.01.2020

privind intocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ____

48

2020

31.01.2020

privind intocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ____

49

2020

31.01.2020

privind incetarea plătii indemnizatiei lunare cuvenite doamnei  _____

50

2020

31.01.2020

Privind incetarea plătii ajutorului social doamnei _

51

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului ajutorului social la ____

52

2020

31.01.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a domnului ___

53

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordare doamnei ___

54

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordare dnei ____

55

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordate dnei ____

56

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate dnei _____

57

2020

31.01.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei la ___

58

2020

31.01.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei  la ___

59

2020

31.01.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei  la ____

60

2020

31.01.2020

Privind numirea in funcția publică de execuție de consilier, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului tehnic al Direcției de Urbanism si amenajarea teritoriul al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla a domnului __

61

2020

31.01.2020

privind suspendare ajutor social la ___

62

2020

03.02.2020

privind angajarea pe perioada  determinata sa doamnei ___, in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

63

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate dnei ____

64

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate dlui ____

65

2020

04.02.2020

privind retragerea unei autorizatii de transport in regim de taxi si a unei autorizatii de taxi

66

2020

04.02.2020

pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenita pesoanelor cu handicap grav domnului ___

67

2020

04.02.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav domnului ___

68

2020

04.02.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanei cu handicap grav domnului ___

69

2020

04.02.2020

privind convocarea consiliului local in ședință ordinara

70

2020

05.02.2020

Privind angajarea pe perioada determinata a domnului__, in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav

71

2020

05.02.2020

privind încetarea plătii indemnizației lunare cuvenite doamnei__

72

2020

05.02.2020

privind radierea de drept a sancțiunii disciplinare ,,mustrare scrisa'' aplicata domnului  ___

73

2020

06.02.2020

privind numire curatela speciala

74

2020

06.02.2020

privind încetarea plătii indemnizației lunare cuvenite domnului ____ , tatal minorului ___, persoana cu handicap grav

75

2020

07.02.2020

privind încetarea plătii indemnizației lunare cuvenite doamnei ___

76

2020

10.02.2020

privind încetarea suspendării contractului individual de munca si reluarea activității doamnei ___ medic stomatolog in cadrul Compartimentului de asistenta medicala din unitățile de învățământ

77

2020

10.02.2020

Pentru acordarea indemnizație lunare cuvenite persoanei cu handicap grav domnului ____

78

2020

10.02.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare  cuvenita persoanelor cu handicap grav doamnei ___

79

2020

10.02.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare  cuvenita persoanelor cu handicap grav domnului ___

80

2020

10.02.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare  cuvenita persoanelor cu handicap grav doamnei ___

81

2020

10.02.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare  cuvenita persoanelor cu handicap grav doamnei ___

 

Înapoi